Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

POLITISK KARTA KAN RITAS OM

Nästa V-ledare från Grönköping?

Sedan partiledaren för Vänsterpartiet (V), hr. J. Sjöstedt (V), aviserade sin förestående avgång som dylik (partiledare), har det spekulerats om vem som kan tänkas bliva hans efterträdare. Nu meddelar en ledamot av härv. kommunfullmäktige, hr f. förrädaren Hildor Peterzohn (V), att han ämnar kandidera för posten ifråga.

Vad ämnar Ni då uppnå under det ev. partiledarskapet, frågar GV:s politiske reporter vid en exklusiv interview?

-Som partiledare kan man ju räkna med att så småningom bliva invald i Riksdagen, och riksdagsarvodet lär vara betydligt bättre tilltaget än den snåla ersättning man får i samb. m. kommunfullmäktiges sammanträden, menar hr P.

Inga andra visioner?

-Jo, att alk-h-lskatten skall avskaffas, i vart fall betr. personlig konsumtion.

Men det har ju framhållits att en kvinna denna gång skulle stå i tur för uppdraget.

-Äsch, hälften av ledarna för riksdagspartierna är redan kvinnor, och en till skulle ju innebära k-nsdiskriminering s.a.s. åt andra hållet.

Men valberedningens s.d.h. dedlajn har ju redan passerats.

-Jag tänker åka direkt till kongressen och köra över valberedningen. Det kan inte vara någon konst med tanke å min personliga charm, eller tjuskraft som det heter å vanlig svenska, avslutar hr P.