Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

T. F. Göransson

Systemdirektör

Chefen för Grönköpings systemaktiebolag, hr T.F. Göransson, hade sin glansperiod under motbokens dagar. Makten att avslå eller bevilja begäran om extratilldelning till högtidsdagar gjorde honom till en aktad samhällsmedborgare som man inte gärna stötte sig med.

Det är därför med viss nostalgi som hr direktören ser tillbaka på Brattsystemet; i sitt skyltfönster har han ställt en gipsbyst av Ivan Bratt i stället för lockande buteljer. Inte minst brukar Göransson framhålla motbokens sociala betydelse som ett föreningsband mellan samhällsklasserna och som ett tacksamt ämne för revymakarna.

Men detta innebär inte att hr Göransson vilar på lagrarna från fordom. Tvärtom har han gått i spetsen för allehanda reformer i handeln med vin & sprit. Redan år 1961 infördes självbetjäning i butiken, något som i övriga landet dröjde till 1991. Brännvin på bag-in-box är en annan nyhet, och i denna förpackning kan grönköpingsborna bl.a. få Läspevodka i internationell, lättdrucken stil (lika bra i kaffet som till groggen), eller den betydligt kärvare Peterzohns finkel.

Måttlighet!
Det vare dock systemdirektören fjärran att uppmuntra alkoholkonsumtion. Han känner sitt ansvar för måttlighet. I den andan inköpte han flera partier sura och kärva viner från Bordeaux som han hoppades att ingen skulle vilja dricka. men han fann till sin förvåning att stadens vinkännare, t.ex. bataljonsveterinären Åkerström, efter några år köpte just dessa viner, som uppenbarligen hade mognat och blivit i hög grad njutbara.

Det bästa ur både nykterhetspolitisk och kommersiell synvinkel, menar hr Göransson, vore naturligtvis om köparna sparade vinerna i stället för att dricka upp dem. Därför lanserade han idén att kunderna kunde köpa viner och lagra dem i systemets källare, där de efterhand skulle stiga i värde och visa sig vara en god investering. Projektet lanserades under namnet Glasbanken med en korkek som emblem.

När s.k. generisk förskrivning infördes på apoteken, d.v.s. att de på läkarrecepten angivna medicinerna kunde bytas ut mot billigare preparat, så länge som den aktiva substansen var densamma, hakade systemdirektören genast på. Kunder som önskade en bourgogne eller bordeaux fick i stället Vino Tinto – alkoholen var ju densamma!

Släkten anställd!
Det väckte på sin tid uppmärksamhet, när en grävande reporter uppdagade, att många av hr Göranssons släktingar var anställda i verksamheten. Där fanns t.ex. hans syster kassörskan Walborg Göransson, brodern och systemkamreraren Barthel Göransson, brorsonen och systemspionen Oscar Göransson plus ett antal kusiner, pysslingar, ingifta och en ung dam som var hemligt förlovad med systemdirektörens äldste son.

Hustrun Gunilla Göransson var dock inte anställd, och inte heller farbrodern ångbåtskaptenen Evald Göransson. Den sistnämnde hade dock nästan varje månad fått extratilldelning, möjligen som ersättning för att han på sin ångslup tog med flaskor för s.k. sjörullning runt Bergska sjön.

Absolut ren!
Lyckligtvis har systemdirektören klarat sig oskadd undan senare tiders systembolagsskandaler med misstankar om otillbörligt gynnande av vissa leverantörer. Som han själv försäkrar är han härvidlag absolut ren!