Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Thure Lundblad

Fackordförande (S)

Thure Lundblad är en  Grönköpings främsta makthavare (S). Inte nog med att han är ordförande i Facket – han är också svåger till stadens starke man, stadsrådet Joel Eriksson (S), eftersom stadsrådinnan Zelinda E. är hans syster.

Överläggningar mellan hrr Lundblad och Eriksson underlättas av att de bor i samma hus som medlemmar i bostadsföreningen Proletären u.p.a. I det ståtliga patricierhuset i Grönköpings centrum bor också informationssekreteraren Viking Helmersson och hans fru, måg respektive dotter till Joel, samt hans son Per-Tage som är ordförande för SSU. Hr Lundblad har många gånger uttryckt sin stora tillfredsställelse över att bo på detta kooperativa och solidariska vis och inte behöva gynna en girig privat hyresvärd.

I regel synes samarbetet mellan facket och partiet fungera bra – i varje fall brukar man hålla en enad front utåt. Lundblad menar dock, att Eriksson inte håller fram fackets insatser tillräckligt, vilket han också påpekat i recensionerna av stadsrådets memoarer (två delar har utkommit hittills).

Bättre avtal förr!
Lundblad började sitt yrkesliv som stadskörare och åkeriägare, innan han kom in på den fackliga banan och bytte hästkärran mot skrivbordet i Fackborgen i V. Tvärgränd. Därifrån har han utkämpat många framgångsrika strider med arbetsgivarna, men under senare år har han tyckt, att avtalsrörelserna var bättre förr.

Då var det alltid strejkhot, nattmangling och medling, innan parterna äntligen kunde skaka hand inför fotografernas kameror. Medlemmarna förstod av all dramatiken, att facket gjorde sitt yttersta, och att de verkligen fick valuta för sina medlemsavgifter.

Mer än genomsnittet!
Nymodigheter som sifferlösa avtal och individuell lönesättning har Lundblad ingen förståelse för. Hur skall man då kunna uppnå målet, att alla löntagare skall tjäna mer än genomsnittet?
Även på arbetsmiljö och arbetstider håller Lundblad ett vakande öga. Han har t. ex. länge pläderat för att långfredagen bör infalla på en torsdag, så att fredagen kan bli en klämdag inför påskaftonen. Julhelger med många röda dagar tar han som en personlig framgång, och han tröttnar inte att  kräva, att facket måste få inflytande över almanackans utseende.

Breddad verksamhet!
För att stimulera till medlemskap i facket har Lundblad breddat verksamheten. Sålunda förmedlas lägenheter i de fackägda fastigheterna, en restaurang har startats, och glada tillställningar med lättklädd underhållning anordnas för förtroende- och tjänstemän. Att viss kritik har riktats mot detta förstår Lundblad inte alls: han vill ju bara modernisera facket och visa, att ombuden inte är några tråkiga pärmbärare utan kan ta en sup och vara som människor.

Med positionen som fackordförande följer också talrika styrelseuppdrag i Rörelsens bolag, t.ex. försäkringsbolaget Grönia. När invändningar kom mot att medel flyttades mellan personförsäkring och sakförsäkring till försäkringstagarnas nackdel, förklarade sig Lundblad helt oansvarig och underströk, att hans insats i styrelsen begränsade sig till att dricka Ramlösa och lyfta arvode.

Framgångsrik son!
Hr Lundblads familjeförhållanden är något oklara. Att en kvinna någon gång har haft en plats i hans liv vittnar dock existensen av sonen Bertil om. Som suppleant i kommunens utskänkningsnämnd har Bertil  gjort en uppskattad insats.