Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Unik bok äntligen i tryck

Årets presentbok!

Hrr Nobelpriskandidaterna Vestlund (t.v.) & Hagwald (t.h.)

Alla beundrare av hr skalden Alfred Vestlunds subtila verskonst, liksom av hr grundrektor Ludvig Hagwalds genialiska transpirantoöversättningar har under alltför många år fått nöja sig med att samla ifrågavarande alster i form av urklipp ur Veckobladet eller med att i de antikvariska boklådorna uppleta sedan länge utgångna exemplar.

Nu föreligger dock, även å själva Riksplanet, en rykande färsk antologi (hopkok) av såväl lyrik som transpiranto i ett synnerligen smakfullt band med hårda pärmar, utgiven av ett känt och aktat förlag i K. Huvudkommunen i samarbete med Joelssons Missionsbokhandel, härstädes.
Denna kulturgärning bör självfallet uppmärksammas av var och en som vill förhålla sig till sin moderna samtid såsom denna ter sig, icke blott från Grönköpings horisont utan även nationellt och kosmopolitiskt. Få skalder kan som hr V. från höjden av sin Pegasus (grekisk käpphäst) slå an våra innersta känslosträngar, vare sig han å lyran hänger sig åt kvinnan och hembygden, eller när han i en mera filosofisk sinnesstämning betraktar livets och diktens egentliga essens (bottensats).

Mindfulness!
Hr V. är synnerligen förmögen, ex.vis ställd inför pumpen å Stora Torget eller å skidklädd fot i spåret, att avlocka dessa vardagliga företeelser ett budskap som låter oss ana tillvarons djupare schakt. Ingen modern v.m.k. coach i mindfulness (sinnesnärvaro) torde överträffa hr V. i konsten att rent psykotiskt vara närvarande i det dagliga livet!

Att hr Hagwalds epokgörande transpirantoöversättningar i hög grad har satt världen i övrigt i stånd att, oavsett moders- & fadersmål, taga del av den svenska diktskatten är ovedersägligt. Därigenom har han också, tvivelsutan, bidragit till den mellanfolkliga förståelsen å ett sådant sätt att Nobelkommittén i Oslo allvarligt borde överväga, om icke hr dynamitarden N:s fredspris snarast borde överlämnas i hr H:s händer.
Visserligen har hr H. även översatt mera konfliktbetonade (vapenskramlande) verk från gånga tider såsom hr E. Tegnérs Karl XII eller hr Z. Topelii Finska Rytteriets marsch, men detta understryker desto mer, hur långt vår nation sedan dess har kommit å den pacifistiska vägen, ex.vis i hr lutsångaren E. Taubes eller hr baronen P. Ramels mestadels fridsamma produktion.

Helt anständig!
Det är sällan som man som kritisk litteraturanmälare så förbehållslöst kan rekommendera läsaren och d:o -innan ett från tryckpressen utkommet alster som just det nämnda, d.v.s. Staden i mitt hjärta – Poesi & Transpiranto från Grönköping. Här är en bok som icke bör saknas i någon bokhylla och därtill gärna kan ligga framme å kaffebordet, estetisk (prydlig) som den är till sin typografiska utformning och, trots sin innerliga kärlekslyrik, icke innehållande ett enda ord som kan såra det känsligaste barna- eller ungmösinne, vilket man inte kan säga om många böcker nuförtiden!
Stig Berglund,
Kulturdoktor (s.t.s. i Hjo)

BESTÄLL HÄR!