Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

ÅRETS JULKLAPP UTKORAD

Spås ta staden med storm!

Gossar vid Varuskrapan begrundar längtansfullt årets klapp!

Årets Julklapp stormköket finnas nu till försäljning å Varuskrapan härstädes, som numera även erbjuder sig att hemsända varorna till de kunder som så önskar via cykelbud (hr ynglingen Emil Ruda). Vi har sänt vår reporter till platsen för att ta reda å hur det går med försäljningen.

-Så snart jag nåddes av meddelandet att det var stormköket som utsetts till Årets Julklapp, rusade jag oförtövat iväg för att beställa ett stort antal av denna vara telefonledes, berättar varudirektören hr Alexis Jonsson. Då jag emellertid för en tid sedan stötte samman med en synnerligen talför försäljare, lockades jag att överge min gamla trofasta sladdtelefon för en yngre modell, som jag nära nog aldrig vet var jag har, varför det dröjde en god stund innan jag äntligen kunde hitta den olycksaliga mobilen varå stormköken dessvärre hunnit ta slut hos samtliga grosshandlare vid min uppringning.

Putsade fotogenkök!
– Lyckligtvis kom jag plötsligt att tänka å det stora antal fotogenkök som jag haft ståendes i butikens lagerlokal sedan mer än ett halvt sekel tillbaka, antagligen kvarlevor från min företrädare som förblivit osålda. Efter att ha ägnat ett antal dagar åt att först avlägsna spindelnäten från desamma, samt därefter kraftfullt bearbeta rostangreppen medelst en ansenlig mängd stålull, lyckades jag slutligen få köken s.g.s. skinande blanka, varför de sedermera kunde bäras ut i själva affärslokalen för att försäljas.
– Även om jag ännu ej sålt mer än ett enda exemplar, för övrigt till frisksportaren hr Ebonius ”Ebbe” Larsson, räknar jag ändock med en rykande försäljning av fotogenköken inom kort, emedan endast ett fåtal dagar återstår innan julafton, tillägger hr J. trosvisst.