Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

GRÖNKÖPINGS BLODBAD I NYTT LJUS!

Historieforskning avslöjar:

Den trevlige Kristian Tyrann skall nu bli staty!

Efter väl förrättat värv – Stockholms Blodbad i november 1520 – for hr kung Kristian II Tyrann hem igen till Danmark. Å vägen gjorde han uppehåll i Grönköping där han, som generationer skolbarn fått lära sig, anställde det gräsliga Grönköpings Blodbad. Bödelsyxan gick varm å Rådhustorget, där prominenta Grönköpingshuvuden rullade å löpande band. Dock, så enkelt var det ej, upplyser hr historiker Ludwig Hagwald.

Traditionella historieböcker lära oss, att det var strax före jul som H.Maj:t Konung Kristian II Tyrann anlände till vårt Grönköping och tog in å Värdshuset Stadens Nyckel – nuvarande Stadt. Och därstädes ordnade Majestätet ett präktigt Julbord för alla mera framstående Grönköpingsbor. Dagen därå måste emellertid något ha s.m.s. gått snett. Kung K.T. vaknade å ett rysligt humör – måhända en följd av alltför omåttligt alkoholintag – och beordrade omedelbar halshuggning av alla gästerna, som lågo och sovo litet här och var å Stadens Nyckel. Resten är historia; huvuden som rullade å Rådhustorget och blod som flöt i floder i rännstenarna – allt enligt hr skrivare Jöns Negussons krönika över tilldragelsen.

Fake History
Men moderna historiker – som hr grundrektorn och historikern Ludwig Hagwald – kunna dock modifiera bilden en smula.
-Nyare forskning visar, säger hr gr. rekt. Hagwald, att Hans Maj:t Tyrann förvisso tog in å Värdshuset och där anställde ett ståtligt julbord för stadens spetsar. Men därå följde ingalunda någon blodsutgjutelse; hr krönikör Jöns Negusson har fått det hela om bakfoten.

Blodbad är dock i och för sig en riktig beteckning, fortsätter hr gr. r. Hagwald sin intressanta skildring. Ty vad som serverades å det kungliga julbordet var framför allt blodkorv av allra smakrikaste slag. Till detta återkom hr hedersgästen och rådmannen Martin Siööquisth i sitt tackkväde med följande oförglömliga rader.

Så lyss till tacksam undersåte:
en bättre korv man aldrig åte.
Din blodkorv våra hjärtan vann,
hav tack Du käre bror Tyrann!

Och dagen därå bjödos alla gästerna å härligt julbad i Värdshusets väl uppvärmda tvättkar. Varefter alla Grönköpingshonoratiores, mätta och rena, kunde vinka av hr konung Kristian Tyrann när han – strålande av danskt gemyt – fortsatte sin hemresa.

Grönköpings Blodbad är sålunda en kombination av två mycket angenäma företeelser, blodkorv och julbad, sammanfattar hr historikern och grundrektorn Ludwig Hagwald och går att revidera Läspeskolans historiebok. Därtill har hr stadsrådet Joel Eriksson (S) beslutat att resa en staty å Rådhustorget över den trevlige kung Kristian Tyrann. Och redan mejslar stadens kände bildhuggare, hr dito Fidias Berglund, å ett för ändamålet inköpt marmorblock.