Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

Notiser ur septembernumret av GV 2018

VECKOBLADET
har av identitetspolitiska skäl nödgats refusera en dikt om Moder Svea av hr signaturen A:lfr-d V:stl-nd.

– Det är uppenbart, att hr V. varken är moder eller Svea, förklarar lokalredaktionen.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”kilometer” som en badrumsvåg.

RITAVDRAG
föreslår Grönköpings Kristdemokrater (KD).
-Även kostnader för religiösa riter bör uppmuntras av samhället, vilket särskilt måste gälla kollekten, en betungande utgift i många hushåll. För troende bör 50 procent av kollekten avräknas mot inkomstskatten, för icketroende 25 procent, förtydligar hr frikyrkopastor  David Helfridsson (KD).

VISNINGEN
av hr framlidne men 100-årsjubilerande regissören Ingmar Bergmans film ”Viskningar och rop”, som skulle ha visats å härvarande Röda Kvarn nu å onsdag kl 19.00, har måst inställas, enär biografens ljudanläggning är ur funktion, meddelar hr biografdirektör Stellan Lundgren. I stället visas å samma tid och av samme regissör (hr B.) hans film ”Tystnaden”.

”OM TÅGET KOMMER”
heter den färska broschyr som delas ut gratis till alla hushåll i Grönköping m.o. Senare i höst kommer nr 2 i samma serie med titeln ”Om posten kommer”, meddelar hr säkerhetschef A. Lundstedt vid Myndigheten för Säkerhet & Brand (MSB).

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”akut” som ett särdeles välartat sälbarn.

SOMMARENS
värmerekord uppmättes en dag i juli i Brylunda. Termometern hemma hos hr godsägare Justus Brylén visade då hela 88 grader i ett av rummen å nedre planet.
– Vi hade helt enkelt glömt att stänga av bastuaggregatet efter lördagskvällens sedvanliga saunabadande, säger hr Brylén.