Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

LOKALNYTT

Bra karl reder sig själv-egenbetjäning nya trenden i Grönköping!

Starka krafter är igång för att övervältra handhavandet av serviceåtgärder på medborgarna själva. Bankerna har, som bekant, avskaffat såväl kassor som pengar. Exemplet har manat till efterföljd. Sjukstugan låter t. ex. redan patienterna själva hantera sin egenvård (se ovanstående bild).

I Karl A. Berglunds specerihandel nödgas man sålunda utan expedithjälp inscanna (inklicka) priset på de införlivade varorna. Försök pågår att hos trädgårdsmästare Hilbert Florin odla morötter, som genetiskt (arvsmässigt) är uppvuxna med en s.k. streckkod å skalet, vilket avsevärt underlättar avläsningen i sagda apparat.

Preventiva biljetter
Hr ”Bus-Oscar” Bohlin har samtidigt avhänt sig biljetterande arbetsuppgifter, då man numera utan manuell hjälp själv nödgas inchecka (komma till) till busarna vid biljettinköp via å Bustorget applicerad automat.
Dock har vissa problem noterats, alldenstund apparaten för bussbiljettinförskaffande hamnat intill apotekare Clossemayers preventiva k-nd-m-automat, vilket inneburit att vissa Grönköpingsbor med nedsatt syn uppvisat fel sorts färdbevis vid åstigandet av busen till Hjo.

Sy dig själv!
Hr stadsdr Salvén har sett möjligheten att förbättra sjukvårdsbudgeten på härvarande hälso- & sjukstuga genom att låta patienterna själva hantera vissa vårdtekniska åtgärder. Framgent kommer i väntrummet ett syetui att tillhandahållas av doktorns syster (tillika maka) Märta, så att enklare skavanker skall kunna sys av patienten själv.
Därtill finns en automatisk blodtrycksmätare, med vilken patienter medelst ett enkelt grepp kan avläsa såväl pulsen såsom blodtrycket. Apparaten har kopplats till en ljudanläggning, som oralt (muntligt) ger omgående besked om vilka åtgärder de befintliga värdena kan föranleda, såsom ”ät mindre – spring mera”, ”stressa inte” och ”håll igen på spr-ten”, vilket avlastar doktorn, som ledsnat på att älta dessa livsstilsråd till leda.