Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

NYA NATIONALEKONOMIN:

Underskott inget problem!

Hr skattechef R (t.v.) läser på om den nya sedelpressen från Clas Ohlson.

Hr skattechef Elon Ramstedt framstår som en stadsfinansiell superhjälte som kan avhjälpa Grönköpings snabbväxande finansiella knipa – inspirerad från Kgl. huvudstaden och Bryssel. Med hjälp av hr f. förräd. Peterzohns gamla sedelpress – som beslagtogs när dennes falskmyntarliga sprängdes för en tid sedan – är nu all kommunal penningbrist ett minne blott, säger den store ekonomen. Dock ha problem tillstött.

En ännu större ekonom, hr sparbanksdirektör Jules Vedbom uti Grönköpings Sparbank, är inte överraskad. – Detta hade även jag, med lätthet, kunnat tänka ut. Visserligen är det – i princip – olagligt att tillverka egna pengar i lönndom, men när undantag görs för stater böra även mera framstående kommuner som Grönköping få göra så, kommenterar den store finansekonomen.

-Men det måste skötas enligt (numera) vedertagna nationalekonomiska principer, tillfogar den ryktbare finansatleten. Så här: Först trycker kommunkontoret upp en försvarlig bunt nollränte-obligationer, det är ganska enkelt gjort. Sedan köpa vi banker dessa obligationer kontant, men enbart om vi äro försäkrade att dagen efter – till obetydlig avance – få sälja obligationerna till närmsta centralbank eller, i vårt fall, till Grönköpings skattekontor, som betalar oss med nytillverkade sedlar! Konstigare är det inte, förstår redaktörn!

-Men, inflikar GV:s utsände, så krångligt; varför inte hoppa över omvägen över Grönköpings Sparbank? -Nej fy, svarar hr sparbanksdirektör Vedbom med en rysning, det skulle se för illa ut, bara alltför likt den Peterzohnska falskmyntarligans tilltag häromåret. Det är skillnad å v. m. k. makroekonomiska operationer i marknaden och rent falskmynteri!

Ymnighetshorn!
Och med detta geniala penningpolitiska upplägg synes Grönköping nu gå in i en ändlös kommunal lyckofas – skatter kunna sänkas och bidrag höjas; redan ha kommunledningens löner fördubblats. -Och skulle inflation inträda som följd av de penningmängder, som Kommunen nu kan utminutera ur sitt finansiella ymnighetshorn – ja, så mycket bättre, det är ju vad centralbankerna förgäves ha eftersträvat i flera år, tillfogar en jublande glad hr skattechef Elon Ramstedt.

Dock och dessvärre har ett förargligt hinder uppstått – utan motsvarighet å mera nationell nivå. Hr f. förrädaren Peterzohns gamla sedelpress, som Skattekontoret tänkt använda som finansieringskälla, har visat sig blott kunna producera 100-kronorssedlar, och därtill tager detta en hel timme per hundralapp innan vattenstämplar och annat torkat. Att trycka 100 miljoner sådana sedlar – motsvarande de obligationer å 1 miljard kronor som Kommunen behöver ge ut – skulle, vid dygnet runt-produktion, ta 11.415 år och 6 månader. -Och så länge kunna vi inte vänta, säger hr skattechef Elon Ramstedt.

Förrädare svek!
Hr stadsrådet Joel Eriksson (S), som väntat sig mycket av den nya nationalekonomiska läran, är mycket missnöjd med hr f. förrädaren Hildor Peterzohn. -Här hade han chansen att både rehabilitera sitt gamla dåliga rykte och, äntligen, bidraga positivt till samhällsekonomin. Men så duger inte hans sedelpress. Så nu får hr skattechefen Elon Ramstedt ta och ordna upp det här å något sätt. En högpresterande sedelpress borde väl inte vara omöjlig att uppbringa, har han försökt å Clas Ohlson? Eller å Blocket, tillägger hr stadsrådet Eriksson (S), van att se möjligheter där andra blott se svårigheter.