Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

KÄNSLIG DATA I KRISTALLKULA

Stadens profiler fruktar läckor!

Kommunledningen med hr dir. Ping (t.v.) i en paus under förhandlingarna

Som tidigare meddelats har ett kinesiskt IT-bolag samlat in data om miljoner framstående personer. Och börjar det nu läcka ur databasen. Men – vad värre är – ett annat kinesiskt bolag har kommit över en databas över prominenta Grönköpingsbor, fylld med känsliga framtida uppgifter samlade i en kristallkula! Hr direktör Hil Ding Ping erbjuder nu kommunen att köpa denna databas.

Upprördheten är stor i det officiella Grönköping; i övriga Grönköping är förväntningarna höga. – Detta är inte s.m.s. OK! sammanfattar en bister hr stadsrådet Joel Eriksson (S). Här har ett lömskt kinabolag kommit över hemliga data över kända Grönköpingsbors framtida öden, sådana de kunna skönjas i kristallkulan hos frkn spåmadamen och stadsäldstan Sophie Liljedotter, ordförande i Spågummornas Förening. – Inte minst brukar jag själv rådfråga frkn spm. Sophie i brydsamma situationer. Och vid mitt senaste besök fick jag reda å hur många veckor jag ännu har kvar som stadsråd (S), samt hur min glansfulla stadsrådsbana kommer att sluta. Och det vill jag verkligen inte att allmänheten skall få reda å.

Men hemliga och känsliga data finnas även om många andra personer i framskjuten ställning, erfar GV, till exempel fru stadsrådinnan Zelinda Eriksson (S). Fru Zelinda lär sålunda ha besökt frkn Sophie Liljedotter för att få reda å hur många barnbarn hon skulle få – samt när – , blott för att få kristallkulebeskedet att hon själv skulle nedkomma om en tid.

Hinsides börsinfo!
Även framstående finanspersonligheter ha anledning att frukta läckor ur databasen i fråga. Hr riskkapitalist Donald Beaumaré har sålunda inhämtat löpande spådomar över den framtida börsutvecklingen samt anpassat sina egna börsaffärer härefter. Detta medför risk för åtal för insides affärer medelst missbruk av hinsides börsinformation. Och hr riskkap. Beaumares fästmö, frkn popartisten Gördis ”Flabbs” Brunander, som likaså brukar konsultera frkn spåmadamen Sophie, har fått veta att hon kan se fram mot en eldig romans med en svarthårig karl med tangorabatt (hr riskkap. Donald Beaumaré är rödhårig och renrakad).

Men nu hotar allt detta att läcka ut ur databasen/kristallkulan, eftersom frkn Sophies kristallkula köpts upp av ett kinesiskt it-bolag med kopplingar till kinesisk säkerhetspolis. Nyckelperson i detta drama är kinesbolagets direktör, hr kines Hil Ding Ping, som uppges stå hr kinesdiktator Xi nära. Men dessbättre talar hr dir. Hil en bruten men fullt begriplig svenska bakom sitt heltäckande munskydd av bästa kinesiska märke. Så har Grönköpings Kommun kunnat taga upp förhandlingar om köp av databasen/kristallkulan. Begärt pris är 1 miljon kronor i hundralappar.

Gammal är äldst!
Frkn spåmadam Sophie Liljedotter är snarast road av det hela, när GV:s utsände besöker henne för en kommentar. – Herreminjé, säger den vördade gamla, den där kinesdirektör’n bör nog redaktörn titta närmare å, lyft å munskyddet så får han se! Och kristallkulan, som han tror att han köpt av mig, är bara ett gammalt bowlingklot, avslutar den gamla och erbjuder gratis spånad över GV:s framtida upplageutveckling – ur den riktiga kristallkulan.