Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

STORSLAGEN NYÅRSDRAMATIK:

Mönsterelever duggar tätt!

Den goda undervisningen får underkänt!

HalteAkademien AB – den friskola som hr riskkapitalist Beaumaré grundat i uttalat förlustsyfte och med en dito jämställdhetsprofil – blev omåttligt populär i mera progressiva kretsar. Besvikelsen är nu desto större, då skolan misslyckats gravt i båda hänseendena. Kgl. Skolverket kommer att nedlägga skolan – om inte missförhållandena omgående avhjälpas. 

I en utredning, som Grönköpings fru socialchefska Wilhelmina Unill gjort för Kgl. Skolverkets räkning, framkommer chockerande omständigheter. HalteAkademien AB har sålunda inte lyckats uppnå förlust under ett enda år sedan starten – skildrad i GV:s oktobernumris 2009. Tvärtom har man drabbats av en serie vinster som aktieägarna måst hantera. Vidare har undervisningen bedrivits enligt föråldrade principer, vilket renderat eleverna höga betyg, sålunda ett elakartat fall av bristande jämställdhet.

Många föräldrar, som hade hoppats att deras barn skulle få en samhällstillvänd och icke-vinstdrivande uppfostran, är nu djupt besvikna. En drabbad sådan förälder är fru soc.chefskan Wilhelmina Unill själv, vars dotter Alva Unill inför julhelgen kom hem med idel A:n:

-Upprörande att mitt barn utnyttjats för transferering av skattemedel ned i aktieägarnas fickor, och att min lilla Alva stigmatiseras med höga betyg.

Lika chockad är HalteAkademiens huvudägare och styrelseordförande, hr riskkapitalist Donald Beaumaré.

-Styrelsen framför sin ursäkt till alla föräldrar. Vi ha verkligen gjort vårt sämsta! Varje år ha vi budgeterat förluster samt anställt de billigaste lärare som kunnat uppbringas. Men förgäves. När läsåren gått till ända, har det visat sig att gräsliga vinster uppkommit samt att lärarna, i ovist nit, inpräntat mängder med kunskap i de värnlösa barnen.

Lyckad skolreform
För att rädda HalteAkademien AB vidtas nu en framsynt strukturåtgärd. Hr riskkap. Donald Beaumaré och hr stadsrådet Joel Eriksson (S) ha sålunda beslutat att slå ihop den olycksaliga friskolan med kommunala Läspeskolan till en stor och oöverskådlig Enhetsskola – halvt privat och halvt kommunal. Och i styrelsen för den frikommunala Enhetsskolan är hr stadsrådet Eriksson (S) ordförande och hr riskkap. Beaumaré finansansvarig. Härmed har grunden lagts för framtida förluster, säkrade inte minst genom höjda styrelsearvoden och den amorfa kostnadsmassa som Läspeskolan medför i boet.

Samtidigt tvättas den gamla elitstämpeln hos HalteAkademien bort. Den kaotiska Läspeskolans alla underbetyg kommer nämligen att uppväga den förras överbetyg. Därmed ska den nya Enhetsskolan kunna redovisa en helt betryggande genomsnittlig betygsnivå (svagt godkänt). Även till detta mål bidrager hr stadsrådet Joel Eriksson (S) – genom sonen Per-Albin Eriksson, elev i Läspeskolan med tämligen katastrofala betyg