Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

KLUBBMÄSTARE MANAR:

”Lev längre, tag Isborgarmärket!”

Moraliskt överlägsna!

Vinterbadarvurmen, denna uppfriskande sed, griper nu omkring sig även hos oss. För att byråkratisera folkrörelsen i fråga ha behjärtade medborgare instiftat Grönköpings Vinterbadaresocietet med hr frisksportare Ebonius ”Ebbe” Larsson som klubbmästare. Ävenså ha stadgar antagits samt jämställdhets- och etikkoder stadfästs.

Hr frisksp. ”Ebbe” tar emot GV:s hälsored. ute å isen å Bergska Sjön, iförd Societetens eleganta badbyxor med guldkant och den nya ”loggan” åtryckt baktill. – Jojomän, inleder hr frisksportare Larsson helt hurtfriskt, ett vinterbad då och då förlänger livet och ger därutöver en känsla av moralisk överlägsenhet. Därför inbjuda vi nu till söndag alla Grönköpingsbor att komma och taga Isborgarmärket. En 200 meter lång ränna i isen kommer då att ha brutits av isbrytaren IS Halte.

-Men blir det inte väldigt kallt att simma 200 meter, frågar GV:s utsände, lätt klentroget. -Vekling!, utbrister hr frisksportare Larsson till svar. Och för övrigt ha vi en vätskekontroll efter 100 meter, där simmarna få varm glögg och – mot tilläggsavgift – en pepparkaka. Ännu bättre blir det vid målsimning, där man hjälps upp ur isvaken av kranskullan, frkn Agneta Palmodin (snart 28), iförd en gammaldags allmogebaddräkt i ylle. Efter en värmande krans från frkn Palmodin får man så köa för att utfå sitt ståtliga Isborgarmärke, som Societetens ordförande, hr borgmästare Mårten Sjökvist (R.V.O. f.d.), egenhändigt fäster på simhjältens badbyxor resp. badbikini.

Dyra isborgare?
Den utsträckta livslängd, som detta sunda leverne befaras medföra, oroar hr stadsrådet Joel Eriksson (S), som ser ökade pensionsutbetalningar belasta kommunens framtida ekonomi. Men – försäkrar hr stadsdoktor A. T. Salvén – denna oro är obefogad. Tvärtom torde minskade pensionsutbetalningar kunna förväntas, när lunginflammation och förfrysningsskador ha tagit sin tull, lugnar hr st.dr. Salvén.