Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

NY GIV FRÅN G-DEMOKRATER:

Helt OK täcka ansiktet!

Dam som numera gillas av GD!

Den ågående epidemin har s.d.h. ställt saker och ting å huvudet. Helt upp och ner är Grönköpingsdemokraternas hr ordförande Wotan von Peiland – eller åtminstone partiets politik.

– Epidemin har tvingat svenskar och Grönköpingsbor att helt lägga om sina liv. Inga stormöten inomhus på ölstugor eller andra ställen. Skall man ut och marschera, är det rejäla avstånd som gäller, och det ger ju inte samma intryck på omgivningen, speciellt inte när man, som vi i GD, hittills samlat knappt ett halvt dussin deltagare, förklarar hr von P. vid en hastigt sammankallad pressträff å fru Pilzéns Öl & Mat i Ö. Tvärgränd.

Hr partiordf. ser dock även fördelar i den omställning som epidemin åtvingat oss.

– Tidigare har vi i GD velat ha ett förbud mot att vissa människor helt eller delvis täcker sina ansikten av religiösa skäl. Vi i Sverige och Grönköping har av tradition inte skylt oss.

Mask underlättar!
Sedan allt fler Grönköpingsbor har valt att bära ansiktsmask å grund av smittorisken har hr von P. märkt ett ökat intresse för hans person och för partiets (GD:s) politik.

– Jag upplever det som om medborgare vågar komma fram och prata politik med mig, när de är maskerade och inte lika lätt känns igen av omgivningen. Vi kommer därför att uppmuntra till att man även efter epidemin täcker sitt ansikte utomhus. Å så sätt hoppas vi å en betydligt större uppslutning å våra tillställningar.

Grönköpingsdemokraterna har alltid framhärdat i att ett rejält och fast handslag är den svenskaste av alla hälsningar. Men även här har partiet omprövat sin inställning. Folkhälsomyndighetens rekommendation att inte ta i hand bör om möjligt bli lag, anser hr ordföranden.

– Det är precis lika urnordiskt att hälsa med ett ”haj” och en lätt vinkning med högerhanden. Vi vill göra allt för ett friskt och sunt Sverige och Grönköping, avslutar hr von Peiland.