Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

CORPSEN FÖRSTÄRKS

Allt fler vill mönstra in!

Å mönstringskontoret å Stadt serveras även ärtsoppa!

Det säkerhetspolitiska läget i närområdet (Europa) har gjort att allt fler frivilliga har anmält sig och vill mönstra in i Fältjägarecorpsen.

-Det är glädjande i dessa orostider, att så många vill bidra till det gemensamma försvaret av vår stad och bygd (Skaraborg) genom att anmäla sig till inmönstring i vårt förband, säger Fältjägarecorpsens överbefälhavare, hr reservlöjtnant Napoleon ”Nappe” Johnson. Vi har till den ändan öppnat ett tillfälligt mönstringskontor i Lilla Matsalen å Stadt, och där utspisas de mönstrande med näringsrik ärtsoppa, sedan de genomgått vederbörlig mönstring. Ansvarig förrättningsman är hr bataljonsveterinär Orvar Åkerström med bistånd av undertecknad (hr Johnson).

Snabb start!
Vi har hittills inmönstrat såväl krutgummor som dynamitgubbar, ja t.o.m en brukspatron, i ett antal som räcker för att sätta upp en skyttepluton. Utbildning av de nyrekryterade börjar redan nu i helgen å Knisslinge Skarpskyttebana, där man inledningsvis övar sig i att skjuta med lös ammunition mot fasta mål, för att nästkommande helg – om tillgången å ammunition tillåter – få skjuta skarpt mot rörliga mål, berättar hr res.löjtnant Johnson. Sedan mannarna utrustats med fullständig fältutrustning ur mobiliseringsförrådet i Brylunda, kommer de att gå i bivack å Mörtholmen för att där förstärka kustförsvaret.