Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

DRAGSPELSTEST I RYMDEN SUCCÉS

Hr astr. Larsson landar i Bergska sjön!

Hr rymdastronaut Larsson spelar snart å Mars.

Med ett plask som stänkte över hela Grönköping landade stadens ledande astronaut, hr frisksportaren och dragspelskungen Ebonius Larsson, i lördags uti Bergska Sjön. Tillsammans med hr astr. Wandt från Dalarna plus några till hade man snurrat runt jorden i sin rymdstation för att utröna om dragspelsmusik fungerar i viktlöst tillstånd. Dock landade hr astr. Larsson å jorden i särskild kapsel.

När astronauterna skulle jordas uppstod viss dramatik, enär det visade sig att plats saknades i landningskapseln för vår Grönköpingsastronaut.
– Men jag var aldrig särskilt orolig, berättar hr astr. Ebonius Larsson, då mina rymdkamrater lovade att komma tillbaka med en större kapsel om några dagar. Men dom måste ha glömt bort mig, för dom kom aldrig. Dock var ingen skada skedd, ty jag hittade så småningom en reservkapsel i en skrubb å rymdstationen. Så där kröp jag in, och i höjd med Skövde lösgjorde jag mig från rymdstationen och kunde lätt pricka Bergska sjön.

Hjältes mottagande!
Och fick vår käcke rymdresenär en hjältes mottagande, när han vinschades upp å ångslupen Grönköping I, som i all hast rekvirerats för att bärga honom. Ombord fanns även en mottagningskommitté med hr borgmästare Mårten Sjökvist, R. V. O., i spetsen samt regionssextetten Hopp & Seger, som framförde den nykomponerade Rymdfararvalsen.

Rymdhjälten själv var å ett utmärkt humör och gjorde genast 100 armhävningar å fartygsdäcket, då man blir stel i kroppen av att sitta instängd i en rymdkapsel. Därefter fick journalistuppbådet (GV:s utsände) en spännande rapport om alla värdefulla forskningsresultat som man vunnit under rymdresan.

Sfärernas musik!
Här hade hr astr. Larsson en nyckelroll i det att han inte bara har en förträfflig fysik – frisksportare som han ju är – utan även är en suverän dragspelskung. Denna kompetens blir särskilt viktig vid längre rymdresor, då resenärerna lätt kunna bliva ”deppiga”, enformigt som det lätt blir i rymden. Så tanken är att hr astr. Larsson skall sprida trivsel och glädje i rymden med sitt dragspel.

Och att dragspel fungerar utmärkt även i rymdsammanhang blev nu klarlagt. Hr astronauten Ebonius Larsson spelade sålunda Hammarforsens Brus med flera slagdängor, oavbrutet i 48 timmar, med utmärkt resultat – inga som helst psykiska problem kunde uppmätas hos rymdkamraterna.

Mars nästa!
I och med detta har vår hr rymdastronaut Ebonius Larsson etablerat sig som den förste i universums historia, som spelat dragspel i viktlöst tillstånd. Att hr Larsson därmed får följa med å utflykten till planeten Mars, som avgår om några år, är nu närmast en självklarhet.