Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Alarik Augustsson

Landstingsråd

Från en tämligen blygsam position i sjukvården, nämligen vaktmästare vid Grönköpings Hälso- & sjukstuga, har Alarik Augustsson avancerat till landstingsråd (S) med särskilt ansvar för patienterna i Grönköping.

Avancemanget beror i hög grad på att Augustsson  är mycket lyhörd för nya vårdpolitiska strömningar som rör sjukvårdens organisation och ekonomi. Övergripande planering, omorganisation, rationaliseringar och besparingar betraktar han som själva kärnan i sjukvården.

Till exempel räknade han en gång ut, att vårdkostnaderna kunde nedbringas till hälften, om man bara kunde avskaffa patienter och personal. Den andra hälften var emellertid helt nödvändig för sjukvårdspolitisk debatt, planering och administration.

När husläkarreformen var aktuell, fick Augustsson den goda idén att fördela grönköpingsborna på tillgängliga läkare med hjälp av industriroboten Gusten från Firma Låsar & Tänger och ett sorteringsprogram för företagets produkter. Att den barnrika familjen Ruda splittrades på fyra husläkare betraktade han inte som något problem: 25 % av familjen hade fått sitt förstahandsval, vilket fick ses som helt acceptabelt. Och fort gick det.

Universalsjukstuga
Ett annat grepp var att slå ihop Grönköpings sjukstuga med vårdcentralerna i Knisslinge och Vimmelberga till en enda administrativ enhet, Salvénska universalsjukstugan SU), i syfte att åstadkomma stordriftsfördelar. För säkerhets skull  meddelades på förhand, vilka diagnoser och behandlingar som kunde erbjudas på respektive ställe, så att patienterna hamnade rätt från början.

Att besparingar i vården skulle kunna leda till att patientsäkerheten hotas, bestrider landstingsrådet bestämt. Den optimala patientsäkerheten uppnås givetvis, om sjukstugan håller stängt, eftersom inga patienter gärna kan bli felbehandlade under sådana omsständigheter..

Under senare tid har Augustssons tankar upptagits av bygget av den Nya Sjukstugan, som är betydligt större än den gamla men har färre vårdplatser. Bygget har tagit längre tid än förutsett och blivit avsevärt dyrare än tänkt, men förseningen och kostnadsöverskridandet är helt i enlighet med planerna,  försäkrar landstingsrådet; alla vet ju, att tidsscheman  och kostnadsberäkningar aldrig kan hållas.

Spännande vård
Den nya sjukstugan kunde till sist öppnas med pompa och ståt och väckte allmän beundran bland de inbjudna. Mindre malörer inträffade som att brandlarmet gick, att dörrarna till operationsavdelningen inte gick att öppna och att stadsdoktor Salvén fastnade i hissen, men det störde inte glädjen hos de minglande gästerna i den stora mottagningshallen, på pricken lik incheckningen på en flygplats.
Tanken är att det skall kännas lika spännande att komma till sjukstugan som att påbörja en utlandsresa. Genom sjukstugans glasväggar skall också friska grönköpingsbor få litet spänning i tillvaron genom att följa akutinsatser och operationer.

Stängt t.v.
Efter den högtidliga invigningen stängdes den nya sjukstugan i avvaktan på att nödvändig personal kan  rekryteras. Stadsdoktor A.T. Salvén och hans hustru Märta, tillika syster, kan omöjligen klara av en så stor vårdanläggning. Grönköpingsborna får alltså som vanligt gå till den gamla sjukstugan, och det är nog lika bra det.
Om hr Augustsson har någon familj är inte känt. Kanske har han rationaliserat bort sådana onödiga moment i livet.