Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Beställ transpirantoskiva

Världens första transpirantoskiva!

Akademiska Sångföreningen i Helsingfors (grundad 1838) har sjungit in en CD-skiva med 22 texter på transpiranto. Här finns en lång rad manskörsklassiker som Vårt land, vårt land, Vintern rasat, Blommande sköna dalar och Vila vid denna källa. Fullständiga texter på transpiranto och svenska medföljer. En bejublad konsert hölls på Musikaliska Akademin i stockholm i november 2006.

Pris. 200 kr plus porto.

Skivan kan beställas från Lind & Co via
epost: fredrik@lindco.se

eller brevpost:
Grönköpings Veckoblad
Box 1052
101 39 Stockholm