Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

C. A. Östberg

Uppfinnare & fabrikör

Herr C.A. Östberg, F:a Låsar & Tänger, är en prominent uppfinnare av nya saker och högt uppskattad av såväl Grönköpings honoratiores som dess medborgare. Ursprungligen klensmed startade han tidigt sitt företag F:a Låsar & Tänger. Numera tituleras han fabrikör, och på den internationella marknaden stavas företaget Lasar & Tanger.

I stort sett varje dag kläcker hr Östberg en ny snillrik idé, och allmänheten kan även beställa uppfinningar. Det har med åren blivit en stor mängd epokgörande produkter. Bland dem finns en säkerhetsnål för vänsterhänta och parfymerat krut för att förhindra att det luktar illa, när man skjuter, i såväl fred som i örlog. Den tysta väckarklockan har gjort veritabel succés, liksom en tåsprattlingsapparat och en praktisk myggbur att träda över huvudet vid besök i myggrika trakter. Kylographen, en huvudbonad mot v.m.k. kopparslagare, har på sina håll kommit till flitig användning.

Etikkompass!
Allt uppfinnande har i viss mån gjort fabrikören till en djupt tänkande man. Han försöker förstå, hur man ska kunna skicka gratulationstelegram till utomjordingar på deras femtioårsdag, när det tar 60 år för radiovågorna att nå fram. Då måste man skicka, innan man vet om de föds eller ej.
För någon tid sedan uppfann han en automatisk etikkompass som rönte stor uppmärksamhet. Den kan användas såväl i det dagliga affärslivet som vid jakt, idrottsgalor och luftburen transport. Hr Östberg påpekar dock, att den bör brukas med försiktighet, när direktörers löner eller förmåner ska förhandlas.

Det största vetenskapliga genombrottet kom, när han lyckades lösa cirkelns kvadratur, ett problem som redan den gamle greken Arkimedes brottades med. Hr Östberg fann, att om han tog snöret som var fastsatt runt en syltburks öppning, kunde han uppspänna detsamma i en fyrkant på skärbrädan bredvid med hjälp av häftstift.

Miljömedveten!
Till hjälp i produktionen har han industriroboten Gusten och robotskötaren Edvin Fredriksson. Gusten lånas ibland ut för att exempelvis analysera inköpskvitton i speceriaffären i staden eller lista patienter på Hälso- & sjukstugan. En förfrågan från Kina om att få låna Gusten har hr Östberg skarpt avvisat, då han befarade, att marknaden inom några månader skulle översvämmas av billiga kopior. Hans miljöengagemang har medfört, att Gusten nyligen har KRAV-märkts. Det innebär att han i fortsättningen endast kommer att smörjas med vegetabiliska oljor som odlats giftfritt i ekologiskt söderläge.

Ett annat utslag av Östbergs miljöintresse är innovationen fyrkantiga ägg med skal av plast, vilket medför att man slipper äggkoppar, samt att äggen kan lastas och transporteras effektivare. En ännu till hälften hemlig uppfinning på internationell nivå handlar i korthet om att utvinna bränsleenergi direkt ur koldioxidmättad stadsluft

Internationell!
På det internationella planet har F:a Lasar & Tanger representerat det turkiska bilmärket Tuff Sultan. Genom samarbete med hr apotekare Clossmeyer kunde innehavare av Tuff Sultan köpa apotekarens Clossepynt, ett vitaminrikt och oskadligt tvättmedel för bilen. Nyligen installerades Östbergs nya rullande trottoar utanför Systembolaget, men på grund av ett tekniskt misstag kom trottoaren att rulla alldeles för fort, varvid ett flertal personer föll omkull med sina påsar.

Familje- & sportliv!
I unga år förlovade sig Östberg med frisör Klavanders förra fästmö. Numera är han dock gift med fru Östberg. De har dottern Aida, gift med finskomakaren och revykungen Browall. Aida är körsångerska och har favorithunden Pärlan. Sonen Esbjörn är fältbiolog och ordförande i CUGGA, Centerns ungdomsgrupp Grönköpingsavdelningen. I familjen finns även moster Viktoria Östberg, född Olsson.

Hr Östberg är intresserad av idrott och var i yngre år boxare. Trots det nekade Grönköpings Atletklubb hr klensmeden medlemskap men antog däremot starkströmsmontören Andersson, vilket har grämt och förundrat Östberg.