Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Emil Ruda

Yngling, f.d. gosse

Emil Ruda är den mest ökände i den mycket talrika barnaskaran hos tullvaktmästare August Ruda och dess hustru Arvida, född Svensson (stundom kallad Mettan). Redan som liten och vanartig gosse ställde Emil till med ofog, vilka ökade i antal och storlek efterhand som gossen blev äldre. Vid inträdda ynglingaår hade dessa utvecklats till kriminalitet.

Emil Ruda är emot allt som han upplever och definierar som auktoriteter och gör sitt yttersta för att bekämpa dem med hyss, ofog och småbrottslighet. Hans största motståndare är polis Paulus Bergström samt magister Ludwig Hagwald, som bägge råkar vara ingifta i familjen Ruda.

Den vördade stadsäldstan, fröken Sophie Liljedotter, var länge utsatt för Emils ofog, då han drog henne i rullstolen uppför den branta Östra Tvärgränd. Väl på toppen ställde han sig bakpå rullstolen och åkte utför, vintertid ända ner till isen på ån. En dag blev hon så upprörd att hon själv drog hem stolen och slapp utsättas för ofoget.

Gatumåleri!
Tillsammans med f. förrädaren Peterzohn numrerade Emil en natt om hela Storgatan, vilket dels medförde svårigheter att hitta, dels att husägarna började ta in sina portnummer på kvällarna. Värre blev det, när Emil en natt målade nakna kvinnor, kända grönköpingsbor och allmänna kludderier på gatstenarna på flera gator. Vid polisförhöret erkände Emil omedelbart dådet och sade, att han hade fått inspiration efter en resa till Stockholm. Barnavårdsnämnden föreslog att man skulle be Stockholm ta hand om Emil en tid.

Trots att Emil har tillbringat mer tid i skolan än någon annan elev, minst två år i varje klass, har han inte tillägnat sig någon större boklig kunskap. Han kan inte peka ut Tyskland på kartan och fick också en tillrättavisning för sitt sätt stava skje-ljudet. Senare samma dag befann sig magister Hagwald mitt på klaffbron över Grönköpingsån i djupa tankar, när Emil passerade. Denne tog tillfället i akt och började veva upp klaffarna, varvid magister Hagwald snart befann sig i spagat i en upphöjd position. Emil sänkte klaffarna och höjde dem igen ett flertal gånger, allt under det att han utstötte ord med skje:ljud.

Skumma affärer!
Magister Hagwald hävdar emellanåt, att Emil är smått enfaldig, men däri har han fel. Emil har sin egen talang och började tidigt med att sälja glass, korv och ballonger; en karriär som affärsman kunde anas. Emils kreativa förmåga utvecklades, när han på ackord sålde lösnummer av Grönköpings Veckoblad och utlovade artiklar om vit slavhandel i grannstäderna, samt att en svensk järnväg hade sprängts.
Lite mer avancerad blev Emil när han tillsammans med sin kompanjon, f. förrädaren Peterzohn, startade kedjebrev, varvid fem kronor skulle skickas till en Herr Henrik Ibsen i Knisslinge. Emil fortsätter sitt samarbete med hr Peterzohn i den nystartade F:a Pezäta & Ruda Reklam Byrå u.p.a. vars specialitet är sär skrivning.