Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Frida Pjälterud-Glad

Sociopsykolog

Frida Pjälterud-Glad började sin bana i Grönköping som psykolog i Läspeskolan, men med åren har hon blivit hela stadens orakel på hur man förhåller sig till livet och dess kriser.

Hon anlitas av såväl privata företag som kommunala instanser. Som expert på depressioner driver hon det kommunala Kris-Akut tillsammans med sparbanksdirektör Vedbom. Syftet är att trösta alla ledsna affärs- och finansidkare efter motgångar på marknad eller börs. Fru P-G får ta sig an de mer mänskliga psykologiska aspekterna, medan sparbanksdirektören ägnar sig åt mer pekuniär rådgivning. I Kris-Akut finns även pastorsadjunkten Aftongård, vilken står för de andliga värdena.
Hon har funnit, att vardagen kan bli alltför österrikisk och tar därför numera avstånd från herr Freuds läror och har övergått till bl.a. arom- och kristallterapi. Att lära ut mindfulness är en annan av hennes specialiteter. Med hjälp av något så enkelt som ett glas vatten, som man dricker långsamt och fokuserat, kan man hitta sin inre balans och få energiströmmarna i kroppen att gå i hälsosamma banor.

Fokusera styrkor!
Givetvis har fru P-G också satt sin visdom på pränt i boken ”Fokusera din närvaro”. Fru socialchefskan Wilhelmina Unill rekommenderade boken å det varmaste i sin anmälan i Veckobladet. Inte minst genialt fann hon rådet, att vi skall fokusera på våra styrkor, inte våra svagheter, för att klara livspusslet.
I en annan bästsäljande bok ”Lär barnen tycka rätt från början” kräver hon, att äldre barnböcker om t.ex. Tintin eller familjen Hedenhös skall åläggas samma oeftergivliga politiska korrekthet som moderna barnböcker.

Tag det lugnt!
I arbetslivet förespråkar hon metoden workfulnes d.v.s. mobilbefriad arbetstid med avstängd e-kalender och fejsbok. Det ger mer lugn att arbeta med de sysslor för vilka man utfår lön. Varje år i slutet av sommaren brukar hon ge goda råd om hur man klarar återgången till arbetet efter semesterns ledighet. Man måste vara flexibel med arbetstiden i början, komma sent och gå tidigt, ta en långpromenad på lunchen och inte snåla med kaffepauserna, framhåller psykosociologen.

Till sin stora förvåning och harm upptäckte hon, att alla arbetsgivare inte är tillräckligt tillmötesgående utan kräver, att lektioner skall starta i tid, operationer utföras, tåg avgå m.m. Vad gör regeringen och facket, frågade fru P-G upprört.
Feminist!
 I hård konkurrens med hemkonsulenten Ada A:son Susegåd och hejaklacksledaren Stina Ruda framstår fru P-G som stadens radikalaste feminist. Hon startade snabbt en lokalavdelning av Feministiskt initiativ (FI) och betraktade frkn Susegårds rivaliserande Feminister i Samverkan (FIS) som borgerligt och halvhjärtat. Frida anser t.ex., att det inte räcker att varje kön skall representeras med minst 40 procent i beslutfattande positioner: hon kräver att det skall vara minst 60 procent för vardera könet. 100 procent är en övre gräns som har konstruerats av patriarkatet!

Ett annat förslag är att förbjuda äktenskap, eftersom kön är en tillfällig social konstruktion, och äktenskap därför inte är en bra samlevnadsform. Lämpligen borde idén testas först i Grönköping under en period av tio år. Hennes eget civilstånd är oklart, även om hon omtalas som fru. Av hennes familj är det bara dottern Annika som är känd, samt systern Belinda som tidigare har varit växeltelefonist.

Könsresa!
Könets sociala karaktär innebär också, rent logiskt, att män och kvinnor kan göra en könsresa likaväl som en klassresa. Ett exempel på detta, hävdade fru P-G, var Mona Sahlin, som knappast kunde betraktas som kvinna, eftersom hon hade stor makt, hög lön och många underställda. Kokade hon ens kaffe åt statsrådsberedningen?

Helt främmande för traditionell kvinnlighet är dock inte fru sociopsykologen. Hon välkomnade sålunda, att fru borgmästarinnan Tekla Sjökvist, f. Sparfhöök, hade skaffat sig en synnerligen dyr handväska. Det är nyttigt för männen att se att de är ganska ointressanta i jämförelse med en så chick accessoir, kommenterade fru Pjälterud-Glad.