Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Hilarius Boklund

Kyrkoherde

Hilarius Boklund är sedan många år kyrkoherde i Grönköpings stadsförsamling med Knisslinge annex. Han är gift med Hildegard och har dottern Sara, teologie studerande.

Boklunds företrädare i ämbetet, kyrkoherdarna Benjamin Svensson och Paulsson (med okänt förnamn), syntes inte så ofta i Veckobladets spalter; de bevistade skolavslutningar och gjorde någon gång ett uttalande i religiösa och sedliga frågor. Icke så hr Boklund, som under senare år ofta manifesterat sig i både ord och gärning.

I yngre dagar definierade kyrkoherden sig som ”sedlighetsivrare på sträng kristlig grund”, men han har med åren utvecklat sig till en mycket tolerant och vidsynt präst, som kan föra tankarna till Hasse Alfredsson pastor Jansson. Han välkomnar förändringar på såväl det tekniska som det religiösa området. Han har hörts säga att ”huvudsaken är att det kommer folk till kyrkan” och t.o.m. att ”kyrkan måste slå vakt om sin speciella nisch i upplevelsebranschen”.

Datoriserad!
Tidigt såg han datoriseringens fördelar och installerade en dator i predikstolen, så att han på ett och samma ställe hade tillgång till predikningar, psalmer, bibelcitat och anvisningar om hur han borde vara klädd vid olika kyrkliga högtider.

Han införde också bröllop via internet, varvid vigselformuläret fick modifieras till: ”Tager du NN denna NN till din äkta maka, så tryck enter!” Ett sådant äktenskap ingicks mellan Gullan Jönsson från Skövde och Raymond Jigebring från Grönköping. Paret lever fortfarande lyckliga på var sitt håll, men de har en gemensam hemsida och virtuella barn, som alltid förblir i lagom, gullig ålder.

Populär predikan!
Boklund började också föra ut populära versioner av det kristna budskapet i olika samhällskretsar. Sålunda predikade han på idrottsplatsen Läspevallen och manade fotbollsspelarna ”sätt en balja för guds skull!”, och han framträdde inför det lokala näringslivet och betonade vikten av att var och en förvaltar sitt pund.

Boklund ställer också generöst upp på moderna bröllopsceremonier ute i naturen. Iförd dykardräkt sammanvigde han två sportdykare på Bergska sjöns botten, och han hoppade oförskräckt fallskärm med ett par från fallskärmshopparklubben och hann med vigselformuläret innan man tog mark.

Kritik!
Kyrkoherdens moderna framtoning gillas inte av alla. Hans pastorsadjunkt Amadeus Aftongård har mycket mer konservativa åsikter och är bl.a. en bestämd motståndare till kvinnliga präster. Aftongård har t.o.m. haft planer på att sätta upp eget stift och utnämna sig själv till den nya befattningen ”biskopsadjunkt”.

Detta påverkar dock inte Hilarius Boklund som glatt går vidare med sina reformer, t.ex. ”konfirmation light” för ungdomar som inte riktigt kan bestämma sig, predikan på twitter och rappade predikningar. Han döljer inte sina förhoppningar om att få sluta sin kyrkliga karriär som ärkebiskop.