Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Joel Eriksson

Stadsråd (S)

Finsnickaren Joel Eriksson (S) är Grönköpings makthavare med insyn och inflytande på så många ställen som möjligt, ibland ännu fler. Som ung hade han planer på att bli präst men hängav sig istället åt finsnickeri och politik. Hans betydelse i staden är så stor, att hans trogna vänner och (S)-sympatisörer anser, att han måste räknas som dess andre grundläggare efter konung Erik Läspe & Halte. Med amerikanska presidentmuseer som förebild planeras ett Stadsrådsmuseum för att hugfästa honom för evigheten i ord och bild.

Joel Eriksson ideologiska kompass är att rätt skall vara rätt, och att sanningen har sin givna plats även i politiken, men den får givetvis icke drivas så långt att den motverkar mer övergripande syften.
Sin politiska bana anträdde han som ordförande i snickeriarbetarfackföreningen och visade sin politiska medvetenhet, när han som den förste i landet tog Simproletärmärket; han menade, att det var viktigt att behålla skiljelinjerna mellan proletär och borgare. Sin maktposition skaffade han sig, när han som hängiven socialdemokrat blev drätselkammarens chef. När beteckningen drätselkammare år 1971 ersattes med kommunstyrelse bytte han titel till stadsråd; han är beredd på att det kan uttalas fel.

Sitter kvar!
Att Joel Eriksson lämnat finsnickeriet för politik på heltid har ställt till problem, när det i valtider verkat som om hans parti skulle förlora, och han därmed skulle mista sitt ämbete. Finsnickeriet har han inte arbetat med på länge med egna händer, så det kan han inte återuppta. Dessutom har han vant sig vid en betydligt högre levnadsstandard än den i snickerifacket befintliga. Trots allt har Joel lyckats behålla den lokala makten även under de borgerliga regeringsåren, men han är tvungen att få stöd från frkn Ada A:son Susegård (MP) och förre förrädaren Hildor Peterzohn (V).
Att hans parti i statistiska mätningar, utförda av opinionsföretaget GRÖFO, skulle få se sig distanserat av minoriteten (M), anser han bero på en ren felräkning. Var och en måste inse det orimliga i att det största partiet plötsligt skulle ha blivit passerat av ett annat parti. I så fall skulle det ju inte längre vara störst.

I nätverket finns bland andra kamraten från scoutpatrullen Mullvaden Ebonius ”Ebbe” Larsson, som gärna spionerar på andra åt Joel. Stadsrådet har själv haft tankar på att skriva in sig i (M) för att där bedriva mullvadsarbete.

Ingen maktelit!
Allt tal om att det skulle finnas en maktelit anser Joel vara löjligt. Så länge han sitter vid makten, kommer det inte att finnas någon elit. Den som vågar påstå något sådant kan vara viss om att det blir efterräkningar, så sant det råder demokrati i landet.
Det genuina stöd han har bland de sina visade sig, när stadsrevisorn tog sig orådet före att anmäla stadsrådet för tjänstefel. I interna kretsar hade det sedan länge varit känt, att staden genom försummelsen förlorat stora summor, men det var skandalöst att gå juridiskt vidare mot en så allmänt betrodd och i partiets likaväl som i stadens tjänst välbeprövad kommunalman. Partiinstanser ansåg att stadsrevisorn skulle avsättas.
När stadens grundskola efter anmaning från elevrådets ordförande, Emanuel Björnberg, behövde byggas om, beställde skolstyrelsens ordförande, Joel Eriksson, hos Firma Joel Erikssons Finsnickeri & Co. nödigt virke utan dröjsmål – ett gott exempel på korta beslutsvägar!

Studieresor!
Stadsrådet Eriksson har flitigt deltagit i studieresor utomlands, bl. a. till Florida och Kalifornien för att studera nedläggning av avloppsrör, till Singapore för att undersöka hur man effektiviserar snöröjningen, och till Venedig för att lära hur man handskas med översvämningar. I sådana frågor får man inte se för snävt på saken, utan man bör öppna sitt sinne för vad avlägsna kommuner kan lära ut.

Joel är gift med stadsrådinnan Zelinda, f. Lundblad och syster till fackordförande Thure Lundblad (S). Hon är telefonist och i sin koppleriverksamhet avlyssnar hon samtal samt rapporterar till sin make. Paret har många barn, bl.a. sonen Per-Tage som är ordförande i den lokala SSU-föreningen, och dottern Eva-Lena, som är gift med Joels högra hand, informationssekreteraren Viking Helmersson (S). Fadern Ruben Eriksson är ordförande i PRO.

Familjerna Eriksson, Lundblad och Helmersson bor solidariskt tillsammans i Bostadsföreningen Proletären u.p.a., ett vackert gammalt hus i Grönköpings centrala kvarter. Ledigheter tillbringas gärna i Rörelsens sommartorp och semesteranläggning Lilla Rödmyra vid Knisslingevägen. Här lär f.ö. Lenin en gång i tiden ha övernattat i kökssoffan, enligt majoritetsbeslut i arbetarföreningen; minoriteten höll på Trotskij.