Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Mårten Sjökvist

Borgmästare

Borgmästare Mårten William Wibidor Sjökvist är den självklare ledaren för alla i Grönköping. Ingen, utom möjligtvis f. förrädaren Peterzohn, ifrågasätter den urbane borgmästaren eller hans ämbete; han är djupt respekterad och beundrad.

Herr borgmästaren är uppvuxen i ett relativt välbärgat karduansmakarehem i Mönsterås. Fadern var M.W. Svensson och modern var Sophia Alm. Mårten följde sin far i v.m.k fotspåren och verkade någon tid som karduansmakare innan lockelsen till juridiken och det kriminella tog överhanden.

Studierna kröntes med att han fick dispens (fullmakt) till länsmansexamen, som det hette på den tiden. Under sina första år på den juridiska banan var han åklagare i hemstaden innan han enhälligt valdes till Grönköpings borgmästare 1917.

Flera föregångare!
Mårten Sjökvist blev Grönköpings tredje borgmästare av rang, rentav den skickligaste av dem alla. Den förste borgmästaren var Karl Fredrik Isak Emanuel Ignatius Andersson. Ett kraftfullt beslut från honom ledde till att päronträdet hos redaktören för en konkurrerande tidning höggs ner. Då dess grenar hängde utanför staketet, hade dess frukter under en lång rad av år lockat ungdomar till ett demoraliserande snatteri. Tack vare den bragden räddades mången yngling från att beträda brottets bana.
Därefter kom Frithiof Nordbergh, som redan 1908 hade blivit riksdagsman under den slagkraftiga parollen ”Alltså alla man till val för att nedslå mörkrets makter!” När han kom till staden, hade den 782 invånare. Sedan han hade arbetat rastlöst i 27 år, var invånarantalet uppe i 993, ett gott bevis på borgmästarens ungdomliga spänstighet. Frithiof Nordbergh flyttade på ålderns höst till Skövde för att kurera sin reumatism och njuta sitt otium.

O.P. Psilander och de Langles har var och en på sitt sätt utfört mindre stordåd i jämförelse med de andra ovan nämnda. Borgmästaren i Ronneby, Ernst Flensburg, föredrog att stanna kvar just där trots lockelsen från Grönköping.

Styrelseuppdrag!
Nästan slag i slag med tillträdandet till borgmästareämbetet tog Mårten Sjökvist plats som ordförande i Systemstyrelsen, och han har under årens lopp även inträtt i styrelserna för Grönköpings Maltkvarn, AB Ångbadhuset, Sparbanken, Planteringsnämnden och Djuriska Parken. Borgmästaren är därtill riddare av k. Vasaorden, men sedan ordensväsendet avskaffats, tituleras han f.d. R.V.O.

Den så urbane och oväldige borgmästaren inger trygghet, i synnerhet som han mycket gärna använder sig vid samma tal år efter år till exempel på nyårsafton, vid vårens välkomnande eller den årliga sammankomsten hos Grönköpings Gille. Då utlägger han mer än gärna texten om sillar, småvarmt, desserter och vad som skall drickas därtill. Han säger sig vara en till ytterlighet måttlig nykterhetsman.

Stor familj!
Hustrun är fru borgmästarinnan Tekla Sjökvist, född Sparfhöök, äkta Sparfhöök, vad malisen än må säga, och fadern sägs ha varit ryttmästare. Hon är mycket aktiv inom Damklubben Idun, Husmodersföreningen och Sällskapet för främjande av Pauvres-Honteux samt Lottachef. Borgmästarinnan är mycket förtjust i djur och har angosturakatten Dorris, och hade redan på 1940-talet mopsarna Musse, Josef, Francisco och Adolf. Borgmästarinnan är en parant dam som med förtjusning visar sitt favoritsmycke, en niebelungenring.

Mårten och Tekla har döttrarna Viola och Doris samt naturligtvis Irma som vid 35 års ålder förlovade sig med souschefen vid Varuskrapan Herr Alfred Vestlund. De har även sonen kandidat Joseph Sjökvist som dessvärre enleverade fröken Karin Jonsson tillsammans med stadskassan.