Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Paulus Bergström

 Polis

Herr polis Paulus Bergström är samhällets trygga stöttepelare, såväl när han jagar ökända förbrytare som när han dirigerar fordon genom att hantera trafikfyren å Stora Torget. Iförd full uniform med poliskask samt sabel i balja ses han även patrullera gatorna kvällstid för att garantera invånarna lugn och ro inför sänggåendet. Varje morgon följs han av sin svarta höna Fylgia till Nymanska hörnet, där han börjar sin tjänsteutövning med att mata duvorna.

Paulus Bergström började sin bana med att även vara militärisk expert i Grönköping Veckoblads lokalupplaga under det första världskriget, en uppgift som hans underofficersutbildning gjorde honom väl kvalificerad för. Han var tyskvänlig och bistod också Kaiser Wilhelm brevledes med råd om hur London skulle invaderas. Lojalt stöttade han den svenska regeringen Hammarskjöld och kung Gustav V.

Fredsutbrottet 1918 var han lite sen med att kommentera, då en del ombyggnadsfrågor i staden hade tagit hans tid i anspråk. Omsider kom han fram till slutsatsen, att det nog var rätt sida som vann, och att han hade trott så hela tiden.

Lag & humor!
Hr Bergströms tjänsteutövning grundar sig på hans personliga tolkning av Magnus Erikssons landslag. Den ökände förre förrädaren Hildor Peterzohn infinkas omedelbart, när något som bedöms olagligt har inträffat. Peterzohn har egna nycklar till häktet, om Bergström skulle glömma sina. Ibland arresteras Peterzohn i förväg, och skulle han sitta inne, när brottsmisstanke uppstår, arresterar Bergström istället ynglingen Emil Ruda.

Grönköpings stadsfullmäktige bestämde, att Bergström skulle beväpnas även med humor och anslog 25 kronor ur kassan för ”ofirmelser och missljud” till en humoristisk utbildning ledd av postmästare Brunander. Redan efter några dagars intensiv utbildning trädde han in i tjänsten, och skrattsalvor hördes lite varstans i staden. En infångad motsträvig hund kommenterade han med: Jaså du mopsar dig!

Register!
Sedan flera decennier tillbaka för Bergström ett register med foton och anteckningar över personer som kan misstänkas för att hysa för stadens säkerhet farliga åsikter. Då han anser, att i princip varje invånare är en säkerhetsrisk, ingår alla Grönköpingsbor över 13 år i registret. Officiellt hävdar han dock, att hans förmåga att identifiera kriminella personer och deras förseelser enbart beror på gott minne.

Bergström har god hjälp av polistiken Karolina, vilken ibland nedkommer med valpar, s.k. karoliner. Vid svårare brottsfall, eller när större insatser krävs, bisprings han av lantpolis Gustaf Adolf Fröblom.

Fler ränder!
Bergström ser gärna, att han framöver kunde få en ny titel med tillhörande lönehöjning och uniform med fler ränder. Han föreslår själv titeln kommissarie, varvid hustrun skulle kallas fru kommissariatskan istället för fru poliskan. Hustrun heter Wendla, och paret har två söner: Kletus samt Holger, kallad ”Honken”, vilken är känd fotbollsspelare.

Paulus har för vana att varje lördag bada i badhuset tillsammans med polistiken Karolina, vilket medför att badandet blir tjänsteärende och betalas av staden. Varje fredag under sommaren kl 9 ger han borgmästaren en kall avrivning. Fru Bergström ger borgmästarinnan en avrivning på tisdagarna under sommaren, för vilket hon får 50 öre plus kaffe och vid säsongens slut någon avlagd klänning e.d.