Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Verner Kolting

Konferensvaktmästare

År 1977 övertog frkn konferensvärdinnan Agneta Palmodin (27) Gökmassivets Konferens-centrum efter sin far Sten-Sture Palmodin, vilken avflyttat till spanska Solkusten. Redan året därpå insåg frkn Palmodin att behovet av en multikompetent vaktmästare å anläggningen blivit akut och anställde hr Verner Kolting, en händig man i sina bästa år. Han var vid denna tidpunkt en enkel gymföreståndare – ehuru troligen med tämligen adliga anor från tidigt 1600-tal, närmare bestämt släkten Gyllenknaster.

Ganska snart visade det sig, att rekryteringen av hr Kolting var ett veritabelt genidrag. Inte nog med att denne hade ett gott handlag med otäta rörledningspackningar, höstlövsbemängda hängrännor, trilskande dörrstängningsmekanismer och andra vaktmästerliga göromål – han hade dessutom beundransvärd fallenhet för att ta hand om kritiska och besvärliga gäster å ett nästintill diplomatiskt sätt. Låt vara att metoderna stundom – för ett otränat öga – kunde framstå som något burdusa.

Ett talande exempel å det sistnämnda inträffade när hr stjärnadvokat Donald Beaumaré, efter en tämligen våt afton tillsammans med m.e.m. goda affärsvänner i Lilla Gourmetmatsalen, blev så uppspelt, att han ett flertal gånger klappade frkn Palmodin å ryggslutet. Då ingrep hr konferensvaktmästare Kolting mycket resolut och förpassade raskt hr Beaumaré ut i den närliggande naturen å konferenshotellets nödtorftigt upplysta baksida.

Varma känslor!
Enligt vissa rykten ledde detta lika rådiga som manliga ingripande till att frkn Palmodin började hysa romantiska känslor för hr Kolting. Från och till under årens lopp har detta inneburit att parets strikt arbetsrelaterade relation även innefattat en privat dylik, som vid åtminstone ett tillfälle tagit formen av förlovning, vilket Veckobladet kunde rapportera om. Som ett egendomligt sammanträffande kunde man s.g.s. samtidigt notera en förlovning inom kungahuset.
Av allehanda orsaker har dock den romantiska förbindelsen tämligen frekvent avbrutits och i skrivande stund tycks, enligt i bygden cirkulerande rykten, de hetaste känslorna mellan kontrahenterna ha avsvalnat betydligt.

Het badtunna!
En av de mer omtalade kontroverserna inträffade, när hr Kolting beordrades att värma badtunnan åt en grupp konferensande allianspolitiker, vilket hr K. inledningsvis och av ideologiska skäl kraftigt motsatte sig. Ställd inför en direkt uppvärmningsorder från frkn P. utförde då hr K. denna order i alltför hög grad och utsatte därmed de badande politikerna för en stunds oönskad pochering (hetvattenssjudning) med lindrigare brännskador som följdkonsekvens.

Trots det icke helt friktionslösa förhållandet mellan frkn Agneta Palmodin och hr Verner Kolting har en av de mest populära drinkarna i konferenshotellets välrenommerade bar fått namnet Verner Gladiator Ice Blueberry Shot (blåbärsv-dka med en kluven jordgubbe doppad i manuellt vispad grädde å toppen av krossad is). Och när det rullande hjulbordet för ett par år sedan råkade få sådan fart att det välte och spred syltor, aladåber, skinkor och janssonska frestelser över hela dansgolvet var det hr Kolting som flinkt ryckte in och räddade den prekära (pinsamhetskinkiga) situationen genom att med hink och svabb återställa golvet i fest- och dansvänligt skick.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att hr konferensvaktmästare Verner Kolting är en sannskyldig stöttepelare, å vars breda axlar en betydande del av den till dags dato sällsport framgångsrika verksamheten vid Gökmassivets Konferenscentrum vilar.