Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Zelinda Eriksson

 Stadsrådinna

Zelinda Eriksson, född Lundblad, är gift med stadsrådet Joel Eriksson (S) och tituleras därför stadsrådinna. Zelinda, som är växeltelefonist, gjorde sina första år i koppleriets tjänst på Maspelösa telegrafstation. Den telefonväxel hon arbetade vid kommer att ingå i Stadsrådsmuseets samlingar, vilka är under uppbyggnad.

Före den telefoniska karriären hade Zelinda syateljé i tio år och var gift med en uppbördsman och avläsare vid Grönköpings Gasverk. När han under sorgliga omständigheter avvek med kassa och gaspolletter, blev hon kallad änka.

Hon har haft flera romanser, innan hon fann sitt stadsråd. I unga år var hon förlovad med Petrus ”Pytte” Betulin, innehavare av Grästorps skönfärgeri. Därefter hette hennes fästman Bernhart Ericsson, is- och vedhandlare i staden. Under en kort period var hon även förlovad med den unge notarien Mårten Sjökvist, med tiden stadens urbane borgmästare.

De unga tu ristade in sina initialer omgivna av ett hjärta i den stora magistratsgranen i Rådhusträdgården. Flera år senare inbars till jul just den granen i den Sjökvistska röda salongen i residenset av granförsäljaren och förre förrädaren Hildor Peterzohn. Borgmästaren befarade, att hans hustru fru borgmästarinnan, född äkta Sparfhöök, skulle upptäcka det inkarvade och med en penetrerande blick börja ställa besvärliga frågor.

Kulturarv!
När Zelinda förlovade sig med det dåvarande drätselrådet Joel Ericsson, ristade de nyförlovade in sina initialer samt ett hjärta i klockstapeln i östra hörnet av kyrkogården. Av ett förbiseende revs klockstapeln, men när byggnadsnämnden fick klart för sig vilket brott mot kulturarvet det var att förstöra inristningen, beslöt den att bygga upp stapeln igen. Kostnaden belastade kontot för oförutsedda men nödvändiga utgifter.

Zelinda fortsätter sitt dagliga värv som telefonist och är som sådan av stort värde för sin man, som uppskattar den information hon snappar upp, när hon – i rent servicesyfte – lyssnar på samtalen. Det har förekommit anklagelser om att hon bedriver otillåten telefonavlyssning, vilket hon av sekretesskäl inte kan kommentera. Men om så skulle ske, försäkrar Zelinda, sker det helt enligt de riktlinjer som stadens högsta myndighet, hennes man stadsrådet, har utfärdat, vilket innebär att ingen annan än han själv får ta del av vad hon har hört.

F.d. Faraos hustru!
Zelinda Eriksson är övertygad om att hon i en tidigare inkarnation har varit Faraos hustru. Som drottning av Egypten minns hon, att hennes dotter en dag kom hem med ett knubbigt barn, Moses, som hon hade hittat i vassen.

Joel och Zelinda har barnen Sverker (S), Per-Tage (S) tillika ordförande i den lokala SSU-föreningen, sladdbarnet Per-Albin (S) samt Uffe (S). Ledigheter tillbringas gärna i familjens och Rörelsens sommartorp Lilla Rödmyra vid Knisslingevägen.
Zelindas syster Naftalia är telefonist i Karlskrona, och hennes bror, f. stadsköraren Thure Lundblad, är fackordförande (S) i Grönköping.