Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

LÄSPELÖPET FIRADE 800 ÅR

Tjärade träskidor en succés!

Frkn Ruda t.h. briljerade i årets jubileumslöp!

Åttahundraårsjubiléet av det allra första Läspelöpet firades med tillbörlig pompa i begynnelsen av innevarande månad, och såväl deltagare som åskådare var rörande ense om att denna idrottsliga begivelse icke stod det nyligen timade jubilariska Vasaloppslöpandet efter, varken i fråga om festivitas (yra) eller, framför allt, ålder.

Det allra första Läspelöpet företogs nämligen, enligt vad hr stadshistorikern och grundrektorn L. Hagwald funnit i Läspekrönikan och muntlig tradition (främst frkn S. Liljedotter), på vårvintern 1222, då det vid den tiden sexåriga majestätet skidade ut till Brylunda gård, en aktningsvärd prestation av en något funktionsvarierad (låghalt) gosse.

Läspekrönikan förtäljer i sammanhanget flera humoristiska episoder, såsom att hr hus- & odalbonden Anders Bryls Pärsson och hans k. maka Brynhilda icke igenkände den unge monarken utan helt trivialt bjöd honom på mjölk och gröt, och att husfrun vid avskedet lekfullt daskade honom i v.m.k. b-k-n med en brödspade och yttrade: ”Seså, gack nu hem, pojkvasker!”.

Kännedomen om vägen till Brylunda kom kung Erik väl till pass några år senare, då han på flykt från tronpretendenten (wannabe-kungen) Knut ”Långe” Holmgersson var tvungen att taga samma kosa på väg till morfadern kung Valdemar i Danmark.

Ev. snöskor!
Historiker från Skövde och Hjo har dock ifrågasatt, om skidor verkligen var i bruk på 1200-talet och menar, att kung Erik i st. gick på snöskor, men om så verkligen skulle vara fallet, förringar det ju icke sportprestationen, moddigt och halkigt som det torde ha varit i marssnön även på den tiden.

Hur som helst använde alla deltagare i jubileumslöpet skidor, givetvis av trä och bestrukna med tjära, och var iklädda tidens dräkt med hosor (strumpb-x-r), långkjolar, baretter, snabelskor m.m. Under rådande omständigheter sattes naturligt nog inga nya hastighetsrekord, men jublet som mötte segrarna – hr res.löjt. Napoleon Johnson i herrklassen, resp. frkn Yvette Ruda i damd:on – var icke desto mindre öronbedövande. Allt i allo kunde man summera ännu en glänsande idrotts- & kulturhelg i stadens annaler!