Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

KAN JURISTER ”AVBOKAS”?

Etikrådet tar nya grepp!

Kan åläggas bära skjorta med krage!

Sedan en biskop s.d.h. avkragats, d.v.s. mist sin prästkrage till tecken å att han inte längre åtnjuter evangeliskt förtroende, har frågan uppkommit i Grönköpings Etik- & ansvarsråd, om icke även andra yrkesgrupper borde kunna bli föremål för något liknande förfarande.

Sålunda har man diskuterat, om icke försumliga jurister skulle kunna ”avbokas”, d.v.s. man skulle fråntaga dem deras lagböcker. Likaså skulle felbehandlande läkare kunna ”avstetoskopas”, enär sagda instrument torde vara ett av de allra viktigaste kännetecknen på yrket i fråga.

Vad gäller lärare är Etikrådet icke enigt i frågan om huruvida pekpinnen ännu kan ses som ett så viktigt attribut att den borde indragas, och vad som kan ha ersatt densamma i den moderna pedagogiken är oklart.

Konsulter skonas!
Enighet råder däremot om att man för politiker och konsulter icke kunnat finna något för yrket väsentligt och kännetecknande hjälpmedel, och ett direkt ingrepp å talorganen menar man skulle vara stötande.

För olämpliga officerare finns sedan gammalt seden att avtaga gradbeteckningarna och bryta värjan, och detta förfarande anser Etikrådet fortfarande passande, trots att f. majoren A. von Peiland har vädjat om att i varje fall värjan skulle få behållas för att sätta nödig respekt i hemvärnets frivilligkår.

Frågan om vad man skall göra med murare som slarvar med husbyggandet har bordlagts, enär murarskjortor av tradition saknar krage. Ev. skulle försumliga murare kunna åläggas att använda skjorta med krage som en varning till allmänheten.