Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

NYA URTIDER STUNDAR OM TVÅ ÅR!

Grönköping övergår till medeltid!

Hr urmakare Fingalsson demonstrerar medeltiden

Sedan EU-parlamentet beslutat, att medlemsländerna fr.o.m. år 2021 inte längre varje år skall behöva omställa klockorna till sommar- resp. vintertid, har härv. stadsfullmäktige enhälligt fattat beslut om att gå den gyllene medelvägen och införa en tid mitt emellan sommar- och vintertid!

– Det faller sig helt naturligt för oss svenskar att tillämpa begreppet ”lagom”, även när det gäller tideräkningen, varför vi år 2021 kompromissar genom att införa vad vi kallar Grönköpings medeltid (GMT), för att skilja begreppet från den brittiska motsvarigheten Greenwich Mean Time (GMT), säger hr stadsrådet Joel Eriksson (S), som tillsammans med hr ur- & guldmakare Oscar Fingalsson ingår i den Tidsstudiekommitté som berett ärendet.

– Det fanns förslag att kalla vår kommande tid för vårtid, vilket väderleksmässigt låter trevligt, men slutligen stannade vi alltså för medeltiden, som ju är mer gångbar under samtliga fyra årstider. Arbetet med tidsomställningen kommer att bli tidskrävande, inte minst vad gäller nya tidtabeller för Grönköpings Jernvägar samt Hjo- & Skövdebusarna. Vidare måste stämpeluren hos Firma Låsar & Tänger samt Gårdberg & Söners Snickerifabrik justeras, och rådhusklockan och tornuret å Läspekyrkan omställas, både vad avser tidsangivelse och slagverk.

– Visserligen vet jag, att vi skall övergå till medeltid, d.v.s.  mitt emellan sommar- & vintertid, vilket innebär att vi flyttar den stora visaren en halvtimma. Åt vilket håll, kan vi dock veta, först då EU kommer med en ny tidelag, betonar hr F.

Boka tid!
– Jag rekommenderar privatpersoner som känner sig osäkra att redan nu boka tid hos mig för omställning av såväl fick- som armbandsur samt pendyler, gök- & Moraklockor, säger hr Fingalsson.