Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

TYST FOTBOLL PRÖVAS

Åhejarna dock missnöjda!

Det har sedan länge klagats å den ljudstyrka som sprids från Läspe Arena, när det är fotbollsmatch. De kringboende har nu till slut fått stadens styrande att ta itu med saken och införa tysta fotbollsmatcher.

Något åhejande eller sjungande från publiken tillåtes alltså icke, utan den får nöja sig med att gestikulera till sina idoler, göra tummen upp för  mål, resp. ned för en oschysst tackling, och liknande stumma åtbörder.
GISK har nu spelat sin allra första match med de nya reglerna mot Knisslingepojkarna. Litet fotbollsljud sipprade trots allt ut från planen, framförallt när bollen träffades av en spark, och några kvidningar och jämranden från tillfälligt lidande spelare, men i det stora hela gick det så tyst till, att de kringboende var i stort sett nöjda.

Inget visslande!
Själva spelet gick dock inte så väl som man hade hoppats. 

Enär visselpipan ersatts av en röd ballong i domarens mun, hörde spelarna inte avblåsningarna, och de åtlyddes därför inte, åtminstone ej genast. Det blev en del missnöje på planen, dessbättre inga verbala klagomål, då dylika hade orsakat oväsen och bestraffats hårt.

Publiken var dock inte nöjd med de nya tysta reglementet, eftersom den inte fick chansen att ge sig tillkänna rent akustiskt (ljudligt) som den brukar, Detta gäller icke minst den sedvanliga kritiken av domaren, som i gengäld fick utstå div. talande gester från publikens sida. Några åskådare hade t.o.m. tagit med sig fiskelicenser att vifta med vid tveksamma domslut, i stället för att som vanligt skrika ”Dömer du å fiskekort, din j-v-l?”.

Läspe Army emot!
Det är i skrivande stund oklart, om det nya tysta spelet kommer att gälla framgent, eller om en återgång till tidigare oljudspel kommer att ske. Hejaklacken Läspe Army har inlagt en bestämd protest, och dess entusiastiska ledare, frkn Stina ”Stryparn” Ruda avser att sittstrejka framför kommunhuset, till dess beslutet har ändrats.