Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

HR MR. TRUMP VILL KÖPA GRÖNKÖPING

Blankt nej från stadsrådet J. Eriksson. (S)

Grönland är icke särdeles likt Grönköping

Som bekant har den USAmerikanske presidenten, hr Mr. Donald Trump, uttryckt önskemål om att få köpa Grönland, men det har nu visat sig, att han i själva verket ville köpa Grönköping.

Att förväxla Grönköping med Grönland ligger inom ramen för de missförstånd om omvärlden som ofta präglat hr Mr. Trumps uttalanden i offentliga sammanhang.

– Jag har en längre tid studerat Grönköpings sätt att se på världsproblemen och funnit, att de många gånger liknar mitt sätt att ta mig an dessa, skriver hr pres. T. i ett s k twitterinlägg (nätsnack).

– Flera av mina uttalanden har i många stycken inspirerats av dem som understundom har fällts i Grönköping. Jag skulle gärna vilja utveckla ett samarbete med de mest begåvade grönköpingska tänkarna.

Ej till salu!
Hr Mr. Trumps tankegångar har dock inte emottagits välvilligt av stadens starke man, hr stadsrådet Joel Eriksson. (S).

– Grönköping är inte till salu. Vår älskade stad m.o. och den anda medborgarna här utvecklat sedan urminnes tid är absolut ingen handelsvara, fastslår hr stadsr. E. med avsevärd skärpa i tonfallet.

– Att hr Mr. Trump skulle känna sig hemma i Grönköping är heller inget vi kan känna stolthet över. Ingen politiker i vår stad har utryckt sig så naivt och oövertänkt som han har gjort, twittrar hr E.

Byte med Manhattan?
Hr sparbanksdirektör J. Vedbom har emellertid i en insändare i lokalupplagan framfört tanken på att man skulle kunna byta Mörtholmen i Bergska sjön mot Manhattan, en halvö som en gång inköptes billigt från de riktiga indian-amerikanerna.

– Jag skulle gärna vilja förlägga ett filialkontor till Sparbanken å Wall Street (Vallgatan på Manhattan) och därmed etablera banken som en storspelare i den internationella finansekonomin, tillstår hr sparbanksdir. V. med en knipslug blinkning.