Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

Grönköping valövervakat – svårartat valfusk avslöjat!

Hr valövervakaren Ivan Petrovitj

Liksom valet å riksnivå  var även Grönköpingsditot övervakat av emissarier från utlandet. En nitisk valövervakare från Ryssland – en hr  Petrovitj – kontrollerade sålunda valet härstädes, och dessvärre fann densamme skakande felaktigheter i kommunalvalet.
Den svenska hederligheten är inte längre vad den har varit, anser man tydligen utomlands, varför man nödgats övervaka den svenska valprocessen. För Grönköpings del inträffade å valdagens morgon en utländsk kontrollant, som gick runt i Grönköpings alla vallokaler för att kontrollera, att allt gick rätt till. Därvid uppdagades dessvärre grava missförhållanden.
Valövervakandet underlättades av att uppsyningsmannen –  hr kommissarie Ivan Petrovitj från Ryssland, ett land med stor erfarenhet av valfusk – visade sig tala tämligen god svenska, dock med rysk brytning och uppblandad med täta svordomar. Ibland kunde dock hr valöv. P. vara svår att uppfatta, då delar av ordflödet fastnade i det massiva helskägget.

Kaffe med dopp!
Valövervakaren uppträdde med stor bestämdhet samt krävde i alla vallokaler att bli serverad kaffe med dopp. Hr P. kunde vidare konstatera, att valhemligheten äventyrades, i och med att valsedlar funnos i öppna lådor i lokalen, och att obehöriga således kunde se om någon röstande tog för sig av V:s sedlar.
Ännu allvarligare var dock valfunktionärernas bristande kunskaper i matematik. När hr P. kontrollerade summeringen av rösterna,  konstaterades grova additionsfel.  Hr P. tvangs göra om räkneprocessen, så att korrekta siffror kunde inrapporteras till central instans.
Därmed kunde härvarande Vänsterparti (V) tillgodoföras sina rättmätiga 25 procent av de avgivna rösterna – ej de futtiga 6 procent som framkommit efter de felaktiga additionerna – och hr valövervakaren kunde, efter väl förrättat värv, återvända hem till USSRyssland.

Världsrekord!
I dagarna har Grönköpings Vänsterpartis (V) ordförande, hr f. förrädaren Hildor Peterzohn, återvänt hem efter en Rysslandssemester, där han vilat upp sig efter allt valkampanjande.
– Ojdå, fick vi hela 25 procent, då har vårt budskap  gått hem till sist, utbrast hr f. f. P. när glada partikamrater underrättade honom om det lyckliga valresultatet. Likaså gladdes den gamle vänsterräven (V) åt det höga valdeltagandet i Grönköping, hela 110 procent!
– Äntligen har det gamla sovjetiska världsrekordet om 99,9 procent slagits, och det med råge, summerar hr Peterzohn (V) det lyckosamma valet..