Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Åkeri: En student å var flak!

Kris hotade Grönköpings åkare

Snart med en nybakad på flaket!

En kris hotade nyligen att utbryta bland Grönköpings åkare, när mängder av lastbilsuthyrningar avbokades av corona-skäl. Men desto större åkarglädje råder idag, när alla avbokningar ha förbytts i 10-faldiga nybokningar.

När Läspeskolan beslöt att inställa årets studentfirande var detta ett hårt slag mot härvarande åkerinäring, som sett fram mot att få fylla sina lastbilsflak med lyckliga, nybakade studenter – en mycket lönsam last sedan många år. Men då 10 packade studenter å 1 lastbilsflak strider mot Kungl. Folkhälsomyndighetens åbud, syntes denna affärsmöjlighet nu försvinna.

-Men där andra se svårigheter se vi möjligheter, säger en jublande glad hr långtradarägare Carl Johan ”Åkar-Calle” Bolin. Ha vi just gjort upp med elevrådets ordförande, hr skolynglingen Emanuel Björnberg, att vi åkare skola infinna oss å skolgården med lika många lastbilar som det finns studenter. Och med endast en hurrande och ölsprutande student å varje flak, torde Folkh. mynd. inte ha några invändningar. Samtidigt blir det ju festligare än någonsin, då lastbilskaravanen blir flera kilometer lång.

Gäller det nu bara att s. m. s. dammsuga hela Västergötland å lastbilar, men det blir nog ingen konst, fortsätter den entreprenöriellt begåvade hr långtrad.äg. Bolin. Ty ingen av ”gubbarna” säger väl nej till att byta den gamla trista lasten av grus och makadam mot rara och trevliga – och mera lönsamma – nybakade studenter.