Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

BANKKAMRER TALAR UT

Räntan sänks kanske (inte)!

Grönköpings villaägare i spänd väntan.

Vid Grönköpings Villaägares årsmöte härförleden var bolåneräntan huvudnumret. Hr bankkamrer Oskar de la Ränta från Grönköpings Sparbank var inbjuden som festtalare och hälsades välkommen av ordföranden, hr info. sekr. Viking Helmersson, som uttryckte förhoppningen att talaren inte skulle förstöra den goda stämningen.

Och visade hr kamrer de la Ränta förståelse för denna önskan.
– Räntan kommer säkerligen att falla, inledde kamrer Ränta, varvid ett flera minuter långt jubel utbröt.
– Men räntan kan också komma att stiga, meddelade talaren när han åter kunde göra sig hörd, blott för att bli översköljd med bu-rop och ruttna tomater.

Svårbedömt!
När kamrer de la Ränta åter kunde göra sig hörd, berättade han att ränteproblematiken var svårbedömd. Inte heller detta föll i god jord, varför ordföranden fick ingripa och viskade något i örat å talaren.
– En liten sänkning, kanske redan före sommaren – eller efter – kan det kanske bli, om inflationen lägger sig, meddelade nu hr kamrer de la Ränta. Men den USAmerikanske centralbankdirektören är ett hot, ty om denne opålitlige figur inte sänker räntan kan inte heller Grönköpings Sparbank göra det, underströk kamrer R.

Varför inte det!!! ropade auditoriet upprört, samt trevades det ånyo efter de ruttna tomaterna. Så hr bankkamrer Oskar de la Ränta skyndade sig att skylla å sin chef, hr sparbanksdirektör Jules Vedbom och hans fallenhet för höga avgifter och räntor. Nu hotade ren revolt i salen, så hr kamrer de la Ränta nödgades lova sänkta räntor i Grönköping m. o. – samt avvek han omgående genom en bakdörr.