Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

DUBIÖS HANDHÖJNING M.M. UPPRÖR

Vad gjorde hr von Peiland (GD)?

Hr magister Negusson pekar ut Afrika!

Har hr Wotan von Peiland, ordf. för Grönköpingsdemokraterna, gjort en s.k. h-tl-rhälsning med utsträckt arm? Se där en livligt omdiskuterad fråga, som väckt starka känslor å skilda håll!

På Fejsbok å v.m.k.  internätet har på sista tiden cirkulerat en bild av hr von P. (se s. 1), där han synes höja sin arm snett uppåt i något som kunde tolkas som den hälsning som hr A. Hitler introducerade i Tyskland efter italienskt föredöme för nästan hundra år sedan. Till GV säger dock hr von P., att det ingalunda rör sig om något dylikt.

– Bilden är tagen för flera år sedan hemma i min salong, när jag sträckte ut armen för att peka ut polstjärnan för min kusin från landet (Hjo). Därvid råkade jag s.m.s. fastna på plåten i denna position, men det fanns naturligtvis inget som helst ideologiskt ställningstagande i denna upphöjda arm, utan endast en vardaglig önskan att få upplysa de mindre vetande, säger hr von P.

Tungvig!
En annan bild som framkallat reaktioner är en dito från Läspeskolan, på vilken Evelina Ruda (10) förefaller räcka ut tungan åt hr grundmagister G. Negusson.
– Det skulle jag aldrig göra, för magistern är jättesnäll. Fotot är taget på en engelsklektion, då jag sätter tungan mellan tänderna för att åstadkomma ett läspljud. Men jag vet nog, vem som tagit bilden, och det skall hon minsann få sota för, säger Evelina till GV.

Hotfull magister?
Ytterligare en bild som förekommer i cyberrymden föreställer just sagda hr mag. N. med pekpinnen i högsta hugg i en till synes hotande attityd.
– Det måste vara någon missnöjd förälder, vars barn fått ett i förälderns tycke alltför lågt betyg, som lagt ut fotot. I själva verket har jag på bilden just lyft pekpinnen för att utpeka Afrika på kartan, försäkrar hr mag. Negusson.
Det inträffade understryker, enl. GV:s mening, betydelsen av att vi i mobiltelefonernas och internätets tid städse ser upp med huru vi använder armar, ben och andra kroppsdelar så att vårt kroppsspråk icke på något vis kan misstolkas ens av den illvilligaste betraktare.