Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

ENERGIFRÅGAN SNART LÖST

Små populära reaktorer s.g.s. uppfunna!

Första testkörningen av reaktorn gick ej enligt plan men hr uppfinnare Ö. försäkrar att felet snart skall vara åtgärdat!

Sedan regeringen nu beslutat, att kärnkraften är säker och miljövänlig, har hr uppfinnaren och direktören C. A. Östberg (F:a Låsar & Tänger) med all kraft inkastat sig å konstruktioner inom området med syfte att utveckla atomreaktorer för hemmabruk.

– Jag kallar dem för enkelhetens skull för SPR, vilket är en förkortning för Små Populära Reaktorer, säger hr Östberg till GV under en paus i uppfinnandet.

– Tanken är, fortsätter hr Ö., att man i alla hushåll skall kunna ha sin egen lilla reaktor under diskbänken för produktion av såväl elektricitet som varmvatten. Den behöver inte vara större än en vanlig disk- eller tvättmaskin.

– På så vis får vi ett decentraliserat och uthålligt elsystem, som inte är beroende av stora kraftverk och långa elledningar. Energin från vattenfallen och de stora reaktorerna kan oavkortad gå till att göra fossilfritt stål och annat som kräver mycket el.

Ingen fara!
– Men är det inte farligt att ha en atomreaktor under diskbänken, invänder GV:s vetenskapsreporter och får genast ett lugnande svar:

– Nej, inte alls! Självklart blir det mycket strålning i stora reaktorer som i Forsmark eller Oskarshamn, men på det här sättet sprider vi ut atomerna jämnt över samhället, och då bör strålningen i det enskilda hushållet bli närmast försumbar. Har man bara skåpluckorna ordentligt stängda, skall det inte vara någon fara, och för säkerhets skull kan man lägga en isolerande s.k. brandfilt över.

– Bränslestavarna i en SPR blir ju också mycket små, ungefär som ett litet ficklampsbatteri, och när de har tjänat ut, kan man lägga dem i en burk med lock och ställa i garaget eller källaren i avvaktan på att en anläggning för slutförvar blir färdigställd, säger hr Ö. med smittande entusiasm.

Gusten jobbar!
Innan GV:s utsände avviker, bjuder hr Ö. på en liten inblick (via en tjock glasruta) i verkstaden, där industriroboten Gusten är i färd med att hopmontera ett provexemplar av SPR.

– Gusten är inte så strålningskänslig, men för säkerhets skull har han en dosimeter (atommätare) på sig. Här slarvas det inte med säkerheten, understryker hr dir. Östberg avslutningsvis.