Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

FÖRSVARET ALLIERAR SIG

Medlemsansökan till Konsum inskickad! 

Corpsens allierade så snart hr Konsumchefen t.h. godkänt ansökan!

Regeringens historiska beslut att överge neutralitetspolitiken och ingå partnerskap med NATO skickar signaler ut i riket, vilket Fältjägarcorpsen i Grönköping hörsammat. För att säkra stadens försvar mot en ev. fiende har hr reservlöjtnant Napoleon ”Nappe” Johnsson ansökt om medlemskap i flera betydande organisationer.

-Ja, en organisation som vi har skickat en ansökan till är hr livsmedelchef Hakon Icanders Konsumklubb. Som priokund får vi en massa förmåner, ex.vis står vi högst upp å listan vid hemleveranser, vilket tryggar försörjningen av ärtsoppa till våra mannar, och dessutom säkrar vi ett bra pris på konserverna, en klok åtgärd nu när matpriserna skjuter i höjden.

-Vidare har vi ansökt om medlemskap i GOK, Grönköpings Orienteringsklubb, ett nära samarbete med dem ger oss åtkomst till uppdaterade kartor över Brylundaskogarna, vilket är avgörande vid en ev. batalj, eftersom terrängen ofta ändrar form när granar faller å grund av storm, avverkning etc.

-En tredje organisation är frkn Sjödins Bag- & Conditoris thé- & kaffesällskap, och här ansöker vi om klippkort å sockerkringlor. I orostider, vet alla som är inlästa å krigshistoria, är det a och b att kunna erbjuda den militära ledningen någon sorts substans som ger en s.d.h. kick, därför vill vi garantera avhämtning varje onsdag och fredag. Soldaterna är kanske också i behov, så dem erbjuder vi godispåsar första lördagen varje månad.

Komplicerade blanketter!
Ansökningsprocesserna avlöpte dock icke utan problem, och hr res.löj. Johnson fick enligt uppgift ta hjälp av utsocknes experter för att klara pappersexercisen.
-Det stämmer, blanketterna hade en massa krångliga rutor, och vi visste inte riktigt, vilka vi skulle kryssa i, därför ordnade vi ett möte med regementet i Hjo, vilka tänker ungefär som vi säkerhetsfrågor, vi tittade å hur de fyllt i sina blanketter och gjorde sammadant.

När så blanketterna var färdigkryssade, kallade Corpsen till presskonferens, och inför en hord av fotografer och reportrar, undertecknade en stolt hr Johnson ansökningarna, varå en furir blev ivägskickad att skriva adresser å kuverten och lägga dem å lådan. Dock råkade kuriren få för sig, att uppståndelsen hade att göra med NATO, och skickade ansökningarna med ilbud till Vita huset i Washington.

Interurbant samtal!
-Ja, skrattar hr Johnson, jag blev uppringd av USAmerikas hr president Bidén, först hörde jag inte vad han sa, han liksom viskade, men sedan förstod jag att hr presidenten frågade, vad han skulle göra med ansökningarna. Ja, jag bad honom ju bara att vidarebefordra dem till Konsum, GOK samt Sjödins Bag & Conditori, c/o Grönköping. Men nu har jag annat att stå i, säger hr Johnson och skyndar i väg till kasernens kantin för att byta ut planschen av ”En svensk tiger” mot en väggbonad med korsstygnstexten ”Ju mer vi är tillsammans”.