Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

FREDSBUDSKAP UPP I DET BLÅ

Ballonger dock sänkta av Corpsen!

Corpsens gamla spaningsballong å nytt uppdrag!

Ett tiotal ballonger sköts ned över Fältjägarecorpsens regementsområde förra veckan. Det fanns en stark misstanke att de var skickade av främmande makt (Kina) för att spionera å de intimaste delarna av Grönköpings försvar. Sanningen var tvärt om.

– Med tanke å vad som händer i USAmerika var det lika bra att s.d.h. ta det säkra före det osäkra och osäkra regementskulsprutan (m/14), berättar hr reservlöjtnant Napoleon Johnson.

– Det var några förnämliga kulkärvar, och ingen av de flygande objekten undkom.

När de dalande gummitrasorna nådde marken uppdagades att ballongerna inte hade några onda avsikter. De var uppsända för att rädda världsfreden.

Krama varandra!
– Barnen å förskolan har haft många tankar om kriget i Ukraina och undrat varför man bara inte kan säga förlåt och krama varandra, förklarar frkn förskolepedagog Britt-Inger Vilmgård.

– Med tanke å skolans budget så skulle det bli ganska dyrt att sända hela klassen till Moskva och Kiev för att omfamna kombattanterna. I stället skickade vi iväg tecknade fredsbudskap med några ballonger i den starka västliga vinden. Ballonger och helium (He) bistod hr korv- & nöjesidkare Carl Karlsson med.

Enligt frkn förskolepedagog Vilmgård var det en högtidlig stund under utflykten uppe å Gökmassivet när luftfarkosterna lättade och drev i väg österut i en lätt oordnad formation. Glädjen grumlades dock när den efterföljande korvgrillningen stördes av kulsprutesmatter.

Ny fredstrevare!
Hr reservlöjtnant Johnson och frkn förskolepedagog Vilmgård har nu kommit överens om att gemensamt se till att fredsbudskapen kommer iväg. Den nu utrangerade spaningsballong som Fältjägarecorpsen köpte in av Danmark efter det dansk-tyska kriget 1864 kommer äntligen till användning.

– Vi kommer att ta med barnen till regementet och se å när teckningarna skickas iväg, alla i s.m.s. samma korg, säger frkn förskolepedagog Vilmgård.

– Efteråt får de barn som vill klappa hästar och skjuta kulspruta, avslutar hr reservlöjtnant Johnson.