Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

JULEN STÄLLS IN?

Granar gömställe för fienden!

Samhällsfarlig granleverans.

Julen är inte bara barnens högtid, den är även ett hot mot rikets säkerhet. Hr reservlöjtnant Napoleon Johnson, befälhavare för Fältjägrecorpsen, har i dagarna lämnat in en begäran till stadsfullmäktige om att julen helt enkelt skall stoppas. Veckobladet erfar dock att så inte kommer att bli fallet.

Sedan Fäljägarecorpsen år 2011 misslyckades med att få bort Grönköpings Kraft & Energis tre vindkraftverk å fältet längs Knisslingevägen (GV 2011:2) har det s.d.h. säkerhetspolitiska läget minst sagt skärps. Något som hr reservlöjtnant Johnson med skärpa betonade vid en hastigt sammankallad pressträff i regementets allra hemligaste utrymme (officersmässens bakficka).

– Det är av yttersta vikt att inget stör våra soldater om det skulle uppstå s.m.s. skarpt läge. Det handlar om såväl s.d.h. fritt skottfält som spaning (titta) och signalspaning (lyssna), berättade hr reservlöjtnant Johnson.

Rudolf ett problem!
Ett problem, enligt befälhavaren, är alla julgranar som placeras ut. Bakom och under dessa ges det utmärkta möjligheter för en fiende att gömma sig.

– Alla flygande tomtar kan också ställa till problem. Visserligen är det bra att hr renen Rudolfs nos glöder rött i täten av spannet, men å radarn skulle tomten med dragdjur kunna misstas för ett fientligt luftfartyg och vice versa (tvärt om), varnade hr reservlöjtnant Johnson.

Delar av julpyntet skulle kunna innebära en fara för Grönköpingsborna själva och det vill naturligtvis hr befälhavaren undvika.

– Det förekommer att s.d.h civilister sätter röda julstjärnor i fönstren och även om jag inte vill peka ut någon fiende så vet vi alla vilken militärsymbol det landet har. I ett skymningsläge (eft kl. 15) kan det vara lätt att förväxla en krukväxt med en fiendemössa, underströk hr reservlöjtnant Johnson.

Politisk enighet!
När Veckobladets krigsreporter frågade Grönköpings starka män om den kommande julen försäkrade de att allt kommer att bli som vanligt.

– Det råder politisk enighet, med undantag av hr f.f. Hildor Peterzohn (V), om att firandet kommer att fortgå. Jag har redan genomfört en stor del av mina julklappsinköp och har ingen lust att stå i kö för att lämna tillbaka allt, förklarade hr stadsrådet Joel Eriksson (S).

Stadsrådets politiska (M)otpol, hr godsägare Justus Brylén, fyllde i:

– Julen är inte bara barnens högtid utan även grisarnas. Det vore otänkbart att ställa in nu när revbensspjällen och skinkorna är å väg ut i butikerna.