Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

SÅ BLIR LOKALPOLITIKEN

GÖK-avtal klart: ”Vi hälsa en seger”

Kommunpolitiker kvittrar över GÖK-avtalet!


Som meddelades i sistlidna n:ris av GV ämnar de politiska partier som inröstats i stadens kommunfullmäktige (8 st.) fortsätta den lyckosamma samlingsregering som rått sedan valet 2018. Nu regleras samarbetet förmedelst antagandet av den s.k. GrönköpingsÖverensKommelsen, eller GÖK-avtalet.

När väl dammet lagt sig efter valrörelsen, insisterade hr grönköpingsdemokraten Wotan von Peiland (GD) på att få någonting s.d.h. å papper om det kommande samarbetet, enär han icke fått den vice stadsrådspost som han, enligt eget förmenande, borde ha tilldelats i egenskap av ledare för det näst största partiet i staden.

Stadens politiska ledare tog därför in på Gökmassivets Konferenshotell för vidare diskussioner, och efter en veckas hårda s.m.s. manglingar kunde de inför den församlade pressen framträda med ett icke mindre än 100-sidigt dokument, behandlande allt från inflyttningen från Hjo och Skövde till utredande av huruvida hr stadsdr A.T. Salvén med maka Märta, tillika syster, borde inordnas under kommunens domvärjo i st. f. regionens d:o.

Skärpt kontroll!
– Här kan vi hälsa en seger, kommenterade en nöjd hr v. Peiland (GD) och fortsatte:

– Nu blir det skärpt kontroll å Grönköpings Central av utsocknes resenärers returbiljetter och hotellbokningar, så att ingen obehörigen försöker nedslå sig i staden och i förlängningen få understöd av den alltid lika släpphänta fru socialchefskan W. Unill (S). Likaledes kommer hr polis P. Bergström att få utökade befogenheter att visitera (genomsöka) misstänkta personer, ex.vis hr yngl. Emil Ruda, och inmana honom i häkte, något som han hitintills sluppit m.h.t. åldern.

Hr f.f. H. Peterzohn (V) såg icke särskilt glad ut, men ville framhålla, att han dock lyckats hindra en illasinnad bestämmelse om att någon kan utvisas från staden å gr. av sin handel & vandel.
– En sådan gummiparagraf kan ju drabba vilken driftig affärsidkare som helst, sade hr P. förtrytsamt.

Sött & surt!
– Det blev väl inte riktigt som vi (L) ville, sade hr grundrektor L. Hagwald (L), men i politiken gäller det att kunna gå fot (jäms med) och giva och taga av både sött och surt.

Hr godsägare J. Brylén (M) framhöll att han – i hård kamp med frkn Ada A:son Susegård (MP) – lyckats tillförhandla sig ökade utsläppsrätter för grisarna å det bekanta svineriet. Frkn S. kompenserades dock med löfte om cykelbanor på Stor- & Kyrkogatorna.

Hr stadsrådet J. Eriksson (S) ville icke kommentera GÖK-avtalet i detalj utan nöjde sig med att konstatera, att huvudsaken var att man var överens, och att det mesta troligen skulle förbli vid det gamla.

– Politik är det möjligas konst, avslutade hr str E. (S) med ett pillemariskt småleende