Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

LÄR KÄNNA DINA MEDMÄNNISKOR!

Vilken färg är du själv?

Frkn Agneta Palmodin (27) är en typisk rosa personlighet

Att förstå sig på människorna är ett problem som vi alla ställs inför i det moderna livet. Lyckligtvis har hr managementkonsulten Åke Schwung nu utarbetat en enkel färglära med vilken man kan indela mänskligheten i fyra olika psykotiska (själsliga) typer.

– Redan de gamla grekerna karaktäriserade människorna i sangviniker, koleriker, melankoliker och flegmatiker. Jag har förenklat hr läkaren Hipposokrates’ krångliga termer till ett lätt ihågkommet färgschema, d.v.s. rosa, orange, violett och grått, säger hr konsult S., när GV:s utsände träffar honom i en föreläsningspaus å Grönköpings handelskammare.

Frkn P (27) är rosa!
– Ser vi ex.vis på frkn konf.värdinnan Agneta Palmodin (27), är det uppenbart att hon är rosa, alltså glad, livlig & optimistisk. Hon passar utmärkt i sitt yrke, där hon träffar många människor och får dem att trivas.

– Däremot skulle hon icke vara lämpad att leda stadens försvar, där det krävs ett temperament av ett helt annat slag, nämligen det orangefärgade, som den hetlevrade hr f. majoren von Peiland representerar. Här har vi en man som icke tvekar att ta kommandot och stå i spetsen.

– Hans absoluta kontrast är den violette hr skalden Alfred Vestlund, som vi ju alla känner som vek och drömmande. Att han är framgångsrik i sin civila gärning, torde bero på att många damer spontant vill trösta honom och därför inte gärna  lämnar Varuskrapans tricotageavdelning utan en nyinköpt jumpers eller dito stickad tr-sa.

Hr Krökén är grå!
– Var och en som träffat hr riksdagsman Krökén i Kröken (C), vet att han är grå, d.v.s. en flegmatiker som tänker efter både två och tre gånger, innan han bestämmer sig. Att man ej skall sälja skinnet, innan björnen är skjuten, är hans valspråk, och han är givetvis som klippt och skuren för sitt värv i riksdagen, konkluderar hr Schwung.