Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Månadens profil: Fidias Berglund

Skulptör
De sköna konsterna är väl företrädda i Grönköping. Poesin diktar skalden Alfred Vestlund, måleriet penslar konstmålaren Malte Janzzon fram, och skulptören Fidias Berglund hugger och gjuter det skulpturala. Över alltsammans håller kulturdoktor Stig Berglund (s.t.s. i Hjo) sin vakande hand och sitt kritiska öga.

Fidias Berglund är bror till livsmedelshandlaren Karl Berglund (vid Stora torget) och farbror till Stig. Hans stora genombrott  kom, när han högg den staty av Grönköpings grundläggare, konung Erik Läspe & Halte, som pryder Stora Torget. Många har beundrat, hur diskret han antyder konungens hälta (ena fotens häl är något lyft från sockeln), samtidigt som han låter majestätets läppar sluta sig manligt kring talfelet. Med rätta betraktas statyn som ett av Grönköpings sju underverk.

Statyn bekostades av stadens böteskassa för fylleri, oljud, uppseendeväckande beteende och smuggling, som råkade vara ovanligt välfylld, till stor del beroende på förre förrädaren Hildor Peterzohns bravader. På förslag av livsmedelshandlare Berglund beslöt stadsfullmäktige att engagera Fidias för uppdraget, eftersom han, enligt broderns försäkran, både hade human taxa och var rask med utformningen.

Var är kvinnorna?
På senare tid har man påtalat, att staden saknar statyer eller byster över märkliga kvinnor, varför Fidias har utfäst sig att hugga en staty av drottning Katarina Sunesdotter, d.v.s Erik Läspe & Haltes maka, om så önskas. Han har emellertid erinrat om att hans abstrakta skulpturer egentligen är mer politiskt korrekta, eftersom de är könlösa. Bland dessa alster (hittills osålda) finns ”Spiral åtbörd 3”, och en samling knottriga svarta klumpar med titeln ”Jordnära”.

Om man flanerar i Grönköping, kan man beundra de mer realistiska skulpturerna ”Dansande flicka” framför Folkbiblioteket, fontänen ”Badande” framför Ångbadhuset, och ”Dianas jakt” i Djuriska parken.

Att dessa statyer är oklädda har väckt debatt, och skolmåltidshusmor Gull-Marie Ebberöd har protesterat mot att damer på detta sätt tvingas stå i bara mässingen (om än gjutna i brons), medan kung Erik minsann är påklädd.

Älg förevigas?
Som en kompromiss har fröken Ebberöd föreslagit, att kungastatyn skall huggas om, så att monarken också blir oklädd. Samtidigt skulle svärdet bytas ut mot en mer fredlig symbol, t.ex. en plog. T.v. står emellertid Erik Läspe & Halte kvar på torget i orört majestät.

Närmast hoppas Fidias Berglund på att få föreviga älghingsten Samuel i marmor. Problemet är bara, hur han skall kunna få Djuriska parkens stora sevärdhet att stå still under den tid som det tar att få statyn färdig.