Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

FRU RIKSPOLISCHEFEN INBJUDEN

Kan få pratstund med Karolina!

Har ett och annat att lära fru polischefskan Lundh.

Den nya rikspolischefen här i landet (Sverige), fru Petra Lundh, har inbjudits till Grönköping av hr stadspolis Paulus Bergström med fru Alida, för att bekanta sig med hur närpolisväsendet här i staden m.o. (hr lantpolis Gustaf Adolf Fröblom) fungerar och hur de polisiära resurserna utnyttjas för att åstadkomma maximal samhällsnytta.

I det program för fru polischefen Lundhs besök som komponerats av hr Bergström ingår även en föredragning av hr Bergström själv, om hur polismyndigheten här i staden kan redovisa landets högsta uppklarningsprocent av såväl organiserad som oorganiserad brottslighet, samt därtill bästa frihetsberövandegrad av delinkventer (hr f.f. Hildor Peterzohn).

Mönsterbov!
Hr Peterzohn har även utlovat sig att vara infinkad under fru Lundhs besök, för att å plats (i cellen) vittna om sin upplevelse av den goda standarden å kriminalvården och dess framgångsrika rehabiliteringsåtgärder för att motverka återfallande i brott.

Om fru rikspolischefen ej är allergisk mot djur, kommer hon även att få möta polishund Karolina, som skall informera om grundvalen i sitt polisarbete, det s.k. JAS-vapnet (jakt, attack, sniff). I mån av tid kommer fru Lundh, ledsagad av hr borgmästare Mårten Sjökvist (ånyo RVO) även att nedlägga en borgmästarkrans vid Läspestatyn å Stora Torget, samt intaga jullunch i härv. Stadt.