Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

LÅNG VÄNTAN Å NYA PASS

Frisörmästare orsakar jätteköer!

I hr Klavanders frisersalong klipps det dygnet runt!

Oändliga köer för nya pass råda sedan en tid här i staden, vilket hotar sommarens turistresande. Detta beror särskilt å långa köer hos hr frisörmästare Klavander. Allt långhårigare Grönköpingsbor kunna därmed inte bli klippta inför fotografering hos hr passfotograf Bloom. Och hr passpolis Bergström godkänner inte passfoton där ansiktet knappt syns för all behåring. Men även polisiära resursproblem bidraga till köerna.

-Passfoton skola vara välliknande, och det äro de väl i regel. Men det krävs också att ansiktet är synligt bakom hårmassorna, förklarar hr polis och passkonstapel Paulus Bergström, som för övrigt inte har tid med passärenden då han är farfarsledig å halvtid m.a.a. ett nytt barnbarn.

-Skandal, inleder hr tullvaktmästare August Ruda och stryker undan hårsvallet ur pannan, jag har fått tid å hr frisörmästare Klavanders Klipporia först i oktober. Och endast därefter kan man få giltiga passfoton. Så det blir väl Thailandsemester först till sommaren 2023, och i år få vi hålla till godo med husvagnssemester å Västgötaslätten.

Frisörbyråkrati!
Hr frisörmästare Albert Klavander klipper för allt vad tygen håller, men kan ändock inte hålla jämna steg med hårtillväxten i Grönköping.
-Mycket beklagligt, jag förstår mina kunders ilska och skall nu snabbutbilda några biträdande frisörer. Och därtill kommer att varje klippning i dag tar mycket längre tid som följd av EU:s nya frisörsdirektiv; man måste numera gå igenom friseringsprocessen med kunderna i förväg, då denna inte kan reverseras vid oönskat utfall, avslutar en uttröttad hr frisörmäst. Klavander.

Hr pass- & hovfotograf Henry Bloom har dock införskaffat en fotoapp, som kan manipulera ett passfoto så att det återger den passökande sådan han/hon/hen skulle ha sett ut om allt överflödigt hår verkligen hade varit bortklippt. Men inte heller sådana passfoton kan hr passpolis Paulus Bergström godkänna.
-Då är det inget fel å fotot, det är förlagan det är fel å, då denne/denna ej liknar det ingivna passfotot, säger hr passpol. Bergström.

Skallig resklar!
Grönköpings skalligaste man, hr grundmagister Gustav Negusson kunde dock inge ett i allo perfekt passfoto, taget å reglementsenligt avstånd och i föreskriven kameravinkel samt med alla ansiktets komponenter väl synliga. Detta passfoto har nu godkänts av pass- & polismyndigheten, så hr gr.mag. Negusson skall nog kunna få ut sitt pass redan före årsskiftet. Årets badsemester i Grekland skall därför kunna bli av i sinom tid, hoppas hr gr.magister Gustav Negusson med fru.