Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

LYSANDE BOKSLUT Å BÖRSEN

Klang- & jubel för storföretagen!

Hög aktivitet i lönsamma Firma Låsar & Tänger
Hög aktivitet i lönsamma Firma Låsar & Tänger

Alla Grönköpings Börsbolag ha nu kommit ut ur bokslutsgarderoben med idel fröjdefulla rapporter! Resultat: flödande aktieutdelningar som lära skapa ren karnevalsstämning å vårens bolagsstämmor.

Av de en smula s.d.h. ”blandade karameller”, som man sett å Kgl. Stockholmsbörsen, synes ingenting  hos oss; här har kostnadsbilden skickligt anpassats (allmän snålhet) samt intäktsstrukturen ”justerats” (diskreta prishöjningar).

Först ut var Snickerifirman Gårdberg & Söner, som i åratal gått s.d.h. ”knackigt” men nu överraskar Marknaden med ett sensationellt starkt bokslut. En lycklig hr snickerifabrikör Petrus Gårdberg förklarar:

– Vi ha genomfört en rad lyckade strukturgrepp,  näml. halverade löner för mina lata söner samt utbyte av vår gamle omedgörlige revisor mot en ny och konstruktiv dito, hr autodidakte revisorn Karl-David Nöjdeman. Med en sådan revisor slippa vi ifrån de gamla trista nedskrivningarna av överskottslagret, som förstört så många tidigare årsresultat, säger en lättad hr G.

Köpstarka bovar!
F:a Låsar & Tängers bokslut var som vanligt ovanligt starkt med ett otal miljarder i vinst.

-Vårt nya marknadskoncept bär nu frukt, förklarar hr koncernchef C. A. Östberg.
– Sålunda ha vi upprättat ett fast försäljningskontor i Grönköpings Centralfängelse och sälja våra knipstarka tänger, som inga lås kunna stå emot, som aldrig förr. Men även vår låsförsäljning till stadens oroliga fastighetsägare går bra, särskilt vårt populära superlås Lock-out. Vid inbrott gör det digital direktkoppling till försäkringsbolagets skadereglerare, så att man slipper omvägen över polisen, berättar den innovative hr Ö.

Alltför nyktra!
Dryckeskoncernen Öl & Mat (ÖM)  har under året lidit under de tristaste marknadsbetingelser, nämligen en accelererande folknykterhet, beklagar koncernchefen, fru änkefru Louise Pilzén. Särskilt våra nya ölhak uti Arabvärlden ha varit en besvikelse. Dock fingo vi ihop till en hygglig aktieutdelning som en följd av idrottsevenemanget Grönköping Open. Där var det en fröjd att se, hur ölet flödade, myser fru ä-fru P. och tillfogar, att även den digitala nätölsförsäljningen gick bra.

Nya piller!
ÖM:s motpol – Apoteket Elgen, stadens globala läkemedelsbjässe – kunde redovisa de vackraste vinster, icke blott å gr. av försäljningen av skönhetsmedel utan även en rad nya hälsobringande piller. Särskilt framhåller hr apotekare Ernst Clossemeyer pillret Knoppacyl, som kurerar den gruvligaste huvudvärk: b-ksm-ll-ns gåta är äntligen löst!

– I och för sig ger Knoppacyl en del biverkningar, men det är inget som aktieägarna behöva bekymra sig över, lugnar hr ap. C., särskilt som apoteket också säljer pillret Antibi, som lindrar alla kända biverkningar (men möjligen skapar nya, okända, GV:s anm.)