Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Månadens profil: Egon Glas

Arkitekt Tsar

Egon Glas är Grönköpings stadsarkitekt och ansvarig för  alla viktigare förändringar i stadsbilden. Förändringarna är dock alltför få, enligt hr Glas’ mening, och han skulle gärna se, att fler av hans utkast till märkesbyggnader skulle ersätta de gamla husen i stadskärnan.

Bland de projekt som inte kommit till förverkligande är det pyramidformade och mässingsglänsande kommunhuset i korsningen Storgatan-Ågatan som också skulle inrymma ett museum över stadens hart när Nobelprisade skald Alfred Vestlund. En flaggskeppsbutik för stadens ledande industri, Firma Låsar  & Tänger, skulle få sin plats i bottenvåningen.

Olyckligtvis slog kommunfullmäktige vakt om ett gammalt hamnmagasin som står på den tomt som hr Glas hade utsett för nybygget. Möjligen kan Vestlundmuseet  komma att uppföras på Mörtholmen i Bergska sjön, där det även skulle kunna tjänstgöra som ett sjömärke för ångbåtstrafiken.

Slussprojekt
Ett annat nytänkande projekt var upprustningen av slussen i Grönköpingsån. För att vid sidan av slussen få plats med shoppinggallerior, restauranger, gym och andra nödvändiga lokaler för det moderna stadslivet ville arkitekten helt enkelt leda om Grönköpingsån i en ny fåra på andra sidan staden. Därmed skulle det inte finnas några hinder mot att fylla igen den gamla fåran och bygga allt som arkitekten hade ritat.

Hr Glas’ okonventionella idéer visade sig också vid planeringen av den s.k. tredje filen på Kyrkogatan som skulle underlätta för busstrafiken till Skövde och Hjo. Svårigheten att kyrkan och kyrkogården ligger i vägen ville arkitekten lösa genom att höja upp kyrktornet på pelare, så att busstrafiken kunde passera genom vapenhuset. Man befarade dock att kung Erik Läspe & Haltes sarkofag i kryptan kunde skadas av skakningar från trafiken, och projektet fick t.v. vila.

Vridna hus
Bland skisserna på ritbordet ligger en rad utkast till spektakulära hus, vridna  åt olika håll, staplade som  klossar, svampformade med torg på toppen eller roterande, så att de boende får ständigt skiftande utsikt.

I all denna kreativitet finns dock några grundläggande principer, nämligen att hus skall vara nya, svarta och så höga att de syns ända till Skövde och Hjo. På den sista punkten har hr Glas starkt stöd av kommunfullmäktige, medan de andra principerna ifrågasätts av personer som arkitekten betecknar som nattståndna nostalgiker och romantiker som inte vill följa med i utvecklingen.

Egon Glas är gift med Synnöve. Hon tvingas leva i ett mycket sparsmakat hem, där de dominerande färgerna är svart och vitt  T.o.m. juldukarna är vita med svarta tomtar.