Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Väpnad politiker å Fejsbok – Mystiskt hot: ”Snart smäller det!”

Diskussionens svallvågor brusade under valrörelsen  höga kring ett fotografi som hr godsägaren J. Brylén (M) utlagt  på Fejsbok.
Hr B. poserar nämligen på bilden med ett gevär, och under läses texten: Snart smäller det!
Hr B:s politiska meningsmotståndare menade, att det var högst olämpligt, att densamme uppträdde beväpnad å det s.k. sociala nätet. Och vad innebar texten? För vem skulle det smälla? För hr B:s politiska meningsmotståndare?
– Jag kan alls icke förstå uppståndelsen, säger hr godsäg. B, till GV.
– Bilden var endast menad som en påminnelse för mina Fejsbokvänner, att det snart är dags för ålgjakten, och en liten varning för svampplockare och andra, att det då kommer att smälla i skogarna runt Brylunda, försäkrar hr Brylén.