Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

NY FACKFÖRENING

Jesu apostlar får royalty!

Hr Olivepalm arbetar retroaktivt

Om bara ett par tre veckor står advent för dörren, och i väntan å Jesu ankomst kan GV förtälja om en annan mer oväntad nyhet: Hr evangelist Gideon Olivepalm uppstartar en ny fackförening, Fack Hjo. Den är förvisso avsedd för hela riket inklusive Grönköping, men då hr Olivepalm försport en viss trendens bland yngre sekulariserade (hedniska) medborgare att dra snett å munnen vid åhörseln av namnet Grönköping, ville han hellre knyta namnet till en närbelägen storstad (Hjo).

Syftet med det nya facket är att bringa monetär rättvisa åt de skriftställare som icke undfått upphovsrätt (copyrajt) för sina verk under sin livstid, synnerligast de kanoniska evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

– De fyra voro ju mina föregångare, vilka hade nackdelen att leva under tider, då ännu icke immateriell upphovsrätt blivit uppfunnen. Men utan dem hade jag icke blivit vad jag nu är, nämligen evangelist med månadslön och Venia (predikaträtt), understryker hr Olivepalm.

Fack med hjärta!
–Rätt och rimligt är endast att dessa fyra tillgodoräknas retroaktiva copyrajter. Dessa sammanräknas till avsevärda belopp, vilka skall tillfalla Fack Hjo och möjliggöra evangelisk utbildning för dem, som vilja bliva samtida evangelister. Därmed får också begreppet Evangelium (glatt budskap) en ny innebörd, i det att äntligen den moderna glädjemätaren erkänns heta upphovsrätt.

De epistolära medarbetarna (Paulus och andra brevskrivare) i Nya Testamentet väntas komma att bilda en underavdelning i Fack-Hjo, berättar hr Olivepalm innan han rusar åstad, för att räkna mer å licenspengarna.