Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

SKOLVÄSENDET I TOPP

Rektor stoppar betygsinflation!

Nu krävs en perfekt smörkniv för högsta betyg.

Under våren har debatten om glädjebetyg (marknadsanpassade d:o) intensifierats och högt aktade lärosäten i Kgl. huvudstaden (Stockholm) överväger att bortse från betyg när de åtråvärda platserna i pulpeterna skall fördelas. Härstädes (Grönköping) har hr grundrektor Ludvig Hagwald lagom till skolavslutningen tagit krafttag mot den s.k. betygsinflationen.

– De senaste åren har även vi å Läspeskolan ryckts med i betygshetsen och i vissa fall gett våra elever något för höga slutbetyg, erkänner hr grundrektor Hagwald vid en hastigt sammankallad presskonferens i skolans skamvrå (städskrubben utanför gymnastiksalen) dagen efter den högtidliga avslutningen.

Enligt hr Hagwald har både elever och föräldrar varit nöjda med upplägget. Mindre glada har man varit å realskolorna som tagit emot eleverna för nästa steg i s.m.s. livets hårda skola.

– År för år har antalet reliterade, relagerade, relerade, ähh avstängda Läspelever ökat och det har naturligtvis varken varit bra för vår skolas eller mitt rykte, fortsätter hr grundrektor Hagwald.

Under våren har Läspeskolans kollegium (lärarkår) i det tysta, utan att meddela kunderna (eleverna och föräldrarna), övergått till att sätta betyg efter kunskap. Inte efter respektives elevs drömyrke.

Facit gäller!
– En åtgärd som var enkel att s.m.s. styra upp var rättningen av de nationella proven. Nu utgår vi från facit, inte från respektive ämneslärares eventuella egna kunskaper.

Lärarna har också instruerats att bortse från v.m.k. lismande leenden, släktspat och mutor vid betygssättningen.

Den nya given togs emot med minst sagt blandade känslor när betygen delades ut i aulan efter hr grundrektor Hagwalds traditionsenligt (och lite långrandiga) tal.

En av de upprörda som redan samma dag som avslutningen hörde av sig till denna tidnings redaktion var hr handelsträdgårdsmästare Hilbert Florin vars tvillingdöttrar Eva och Lisa blivit underkända i några ämnen. Något som enligt hr Florin närmast var att likna med ett v.m.k. justitiemord.

Besviken pappa!
– I tre års tid, under hela högstadietiden, har jag skickat äpplen av allra högsta kvalitet (Åkerö m.f.l.) med flickorna till hr Hagwald och hans kollegor. Jag hade förväntat mig mer, förklarar hr handelsträdgårdsmästare Florin.

Hr grundrektor Hagwald tar s.d.h. lätt å kritiken:

– Från och med nu kommer Läspekolan inte att släppa ifrån oss elever som inte uppnått studiemålen. Det kommer att bli trångt i klassrummen, men desto mer i skolpeng från staden.
Två år i varje klass, som hr pseudonymen Kar de Mumma kanske skulle uttryckt det.