Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

TIO BUDORD FRÅN KOMMUNKANSLIET

Så hanterar du din mobiltelefon!

left
Här behövs det budord!

I det moderna samhället bör vi alla ständigt vara uppkopplade via våra mobiltelefoner. Huru skulle vi annars kunna uträtta bankaffärer, beställa biljetter, köpa kläder etc., eftersom ingen är villig att hjälpa oss med det?

Härtill kommer, att vi måste vara tillgängliga för våra myndigheter, om de önskar meddela oss något om våra pensioner, deklarationer m.m. Självfallet bör vi på egen hand söka sådan information på myndigheternas hemsidor, men ännu någon tid torde det förekomma, att desamma ex  officium (spontant) vill sända oss något meddelande. Att dylika icke kan skrivas på papper och befordras med post säger sig självt.

I Grönköping finns det dock fortfarande äldre personer som håller fast vid urmodiga företeelser som brev och telefoner med sladd. Ja, de infinner sig t.o.m. på banker, myndigheter, järnvägsstationer och liknande och kräver att få hjälp av någon strängt upptagen befattningshavare, trots att de kan se, att denne är fullt sysselsatt med sin egen mobiltelefon.

Klipp ur!
För att råda bot på dessa missförhållanden har Grönköpings IT-ansvariga tjänsteperson, hr info.sekr. Viking Helmersson, utarbetat tio budord till allmänhetens vägledning. De finns redan på kommunens hemsida, men på hr H:s begäran återger vi dem här nedan, så att de blir bekanta även för gammalmodiga medborgare som läser papperstidningar.

I en mobilkatekes, som är under utarbetande, kommer hr H. att närmare förklara och utlägga texten i form av frågor och svar.
Klipp gärna ur budorden och anslå dem å lämplig plats i hemmet!

  1. Du skall inga andra kommunikationskanaler hava jämte din mobiltelefon
  2. Du skall icke göra dig någon bild som ej lämpar sig för Instagram
  3. Uppdatera din Fejsbokstatus på det att den ständigt må vara aktuell
  4. Tänk på batteriet så att det alltid är uppladdat
  5. Sex dagar skall du hava evig skärmtid
  6. Å den sjunde dagen må du taga en kort paus
  7. Hedra dina nätbekanta och följare på det att de må lajka dig
  8. Du skall icke flirta med alltför många å Tinder
  9. Du skall icke tala alltför illa om din nästa å Twitter
  10.  Du skall icke hava begärelse till din nästas senaste version av smartphone